nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Kvalitetsutveckling

SGUs kvalitetsarbete får högsta betyg

SGU har fått högsta betyg för sitt kvalitetsarbete av Ekonomistyrningsverket, ESV. Verket utvärderar på uppdrag av regeringen hur väl de statliga myndigheterna uppfyller de så kallade ekonomiadministrativa kraven, det vill säga hur väl de följer gällande regler och därmed också vilka förutsättningarna är för en god intern styrning och kontroll – något som i sin tur utgör grunden för en väl fungerande verksamhet.

St Mary’s blev Europabäst igen

Bäst i Europa – för andra gången. Historien bakom kvalitetssuccén nordirländska St Mary's College är berättelsen om en lång resa mot excellens.
Och i förändringens centrum finns en stark ledare som har gjort alla andra till ledare: rektor Geraldine Keegan.

Smörgåsbord med många rätter

Recension

Det är ett stort smörgåsbord som dukas upp i Managementhandboken där läsaren får en ordentlig genomgång i ledarskapets begreppsvärld. Men tuggorna riskerar att bli alltför små och inte ge något verkligt tuggmotstånd för det dagliga arbetet, menar Kvalitetsmagasinets recensent.

  • Annonskod huvudspalt 1

Perspektiv på förbättringar

Recension

I nio kapitel vänder och vrider författarna på begreppet ständiga förbättringar ut både ett teorietiskt, filosofiskt och praktiskt perspektiv. En läsvärd och illustrativ bok som kan inspirera till nya tag i förbättringsarbetet.

Kvalitet på resan

Recension

Fylld med goda exempel, tips och råd ger denna bok en bra start på kvalitetsresan. Den riktar sig till företagsledare som vill få en snabb inblick i kvalitetsarbete, men manar samtidigt till reflektion.

Stor satsning på kvalitet i vården

I Dagmaröverenskommelsen för 2007 satsar regeringen 158 miljoner kronor på kvalitetsarbete och bättre informationsförsörjning i vården.

Socialminister Göran Hägglund, kd, konstaterar att fokus för årets överenskommelse ligger på att följa upp den Nationella IT-strategin för vård och omsorg.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Mät prestationen – öka effektiviteten

Läsvärt

Alla vill bli bättre. SIS Förlag ger ut en handbok som beskriver hur man systematiskt kan mäta prestationer och använda resultaten till utveckling.

Boken Mät företagets prestation beskriver hur anställda får högre motivation och presterar bättre när de får direkt återkoppling på sina arbetsinsatser.

Kompass för skolor

Sveriges Kommuner och Landsting lanserar Skolkompassen som på samma sätt som Kommunkompassen ska kunna användas som ett styrnings- och ledningsverktyg för kvalitetsarbetet i skolan. Verktyget har testats i flera kommuner och är redo att tas i bruk från och med början av nästa år.

Handbok för ledningssystem

Läsvärt

Att arbeta med ett ledningssystem för kvalitet innebär att man har en uppbyggd struktur för hur man arbetar med kvalitetsfrågor och fasta rutiner för verksamheten. Ett sådant system kan ge grunden för en ständig förbättring och därmed också ökad kundtillfredställelse.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Kvalitetsutmärkelse till regemente

ÖB kvalitetsutmärkelse 2004 tilldelades P 4, Skaraborgs regemente. Varje år utvärderar överbefälhavaren förband och skolor i försvarsmakten. Utvärderingen görs utifrån SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Kvalitetsutmärkelsen tilldelas sedan den enhet som nått bäst resultat i sitt förbättringsarbete.

Ökat stöd för kvalitetsarbete i skolan

Skolledarnas och lärarnas kompetens är viktiga förutsättningar för att resultaten i svenska skolan ska bli bättre och för att eleverna ska nå de nationella målen. Det är kontentan av den rapport som Myndigheten för skolutveckling överlämnat till regeringen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.