nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Småföretag

Fokus på friska arbetsplatser

Ledarskap, delaktighet, kommunikation och hälsa. Med rätt fokus på dessa fyra områden är chansen stor att kunna hålla arbetsplatsen långsiktigt frisk, enligt en ny informationskampanj av Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Mindre företag drabbas vid offentlig upphandling

Små och medelstora företag kan drabbas av snedvriden konkurrens när det offentliga bedriver säljverksamhet. Det hävdar Konkurrensverket.

Ofta drabbas mindre företag då de är verksamma på en lokal marknad och enligt myndigheten ska riksdagen i dagarna fatta beslut om ett tillägg i konkurrenslagen som ska sätta stopp för den typen av konkurrensbegränsningar.

  • Annonskod huvudspalt 1

Bollplank för småföretagare

Att vara småföretagare och sin egen chef kan i vissa lägen göra det svårt att driva företaget framåt. För att finnas som bollplank har företaget Inspirera utvecklat en tjänst med utvecklingssamtal.

Småföretagare tror på bättre tider redan i år

Två av tre småföretagare tror att det blir bättre tider redan i år. Det visar en undersökning med 1 600 svarande från programföretaget Visma.

När samma företag gjorde en undersökning för fyra månader sedan svarade nio av tio småföretag att de hade större tilltro till den egna verksamheten än på svensk ekonomi i allmänhet.

Småföretag tror på sig själva

Nästan nio av tio småföretag tror mer på den egna verksamheten än på svensk ekonomi i allmänhet. Drygt hälften tror att 2009 blir ett bättre år för företaget än det gångna året har varit.

Nätverkande ett vinnande koncept

Att samarbeta med andra i nätverk är ett vinnande koncept. Den slutsatsen drar Karolina Elmhester vid Linköpings universitet i en studie där hon följt elva småföretag som deltar i olika typer av nätverk.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Stort intresse för att starta eget

Lågkonjunktur och finanskris avskräcker inte de som vill starta eget. Tvärtom ser mässan Eget företag ett rekordintresse för nyföretagande. Fler än någonsin har registrerat sig till mässan, och både andelen kvinnor och besökare över 51 år har ökat.

Skatteverket JK-anmäls: ”Svartmålar småföretagare”

Företagarförbundet anmäler Skatteverket till Justitiekanslern för rapporterna ”Svartköp och svartjobb i Sverige” och Skattefelskartan” som de anser har skadat ryktet för landets småföretagare. Enligt Företagarförbundet baseras rapporterna på osäkra uppgifter, men har trots det använts som underlag för krav på utökad kontroll från samhällets sida.

Småföretagare lär bättre i nätverk

Småföretagare har dåliga förutsättningar för att lära sig att utveckla sitt ledarskap. Det visar en studie av ett antal småföretag i Halland, Småland och Skåne. En lösning är att bilda nätverk med andra företagare i samma situation.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Bygg nätverk för att utvecklas

Ledare

Hur framgångsrikt ett företag är bygger ofta på hur långt företagsledningen kommit i sitt ledarskap. Om man vill hårddra det lite kan man säga att lönsamheten ofta hänger samman med ledarskapet.

Versamhetsutveckling för småföretag

Verksamhetsutveckling i kombination med systematiskt arbetsmiljöarbete gör småföretag både konkurenskraftigare och friskare. Det är idén bakom det landsomfattande projektet Framgångsrika småföretag.

I en första omgång vänder sig projektet till småföretag i Halland, Värmland och Örebro län.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.