nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Småföretag

Småföretag tror på sig själva

Nästan nio av tio småföretag tror mer på den egna verksamheten än på svensk ekonomi i allmänhet. Drygt hälften tror att 2009 blir ett bättre år för företaget än det gångna året har varit.

Nätverkande ett vinnande koncept

Att samarbeta med andra i nätverk är ett vinnande koncept. Den slutsatsen drar Karolina Elmhester vid Linköpings universitet i en studie där hon följt elva småföretag som deltar i olika typer av nätverk.

Stort intresse för att starta eget

Lågkonjunktur och finanskris avskräcker inte de som vill starta eget. Tvärtom ser mässan Eget företag ett rekordintresse för nyföretagande. Fler än någonsin har registrerat sig till mässan, och både andelen kvinnor och besökare över 51 år har ökat.

  • Annonskod huvudspalt 1

Skatteverket JK-anmäls: ”Svartmålar småföretagare”

Företagarförbundet anmäler Skatteverket till Justitiekanslern för rapporterna ”Svartköp och svartjobb i Sverige” och Skattefelskartan” som de anser har skadat ryktet för landets småföretagare. Enligt Företagarförbundet baseras rapporterna på osäkra uppgifter, men har trots det använts som underlag för krav på utökad kontroll från samhällets sida.

Småföretagare lär bättre i nätverk

Småföretagare har dåliga förutsättningar för att lära sig att utveckla sitt ledarskap. Det visar en studie av ett antal småföretag i Halland, Småland och Skåne. En lösning är att bilda nätverk med andra företagare i samma situation.

Bygg nätverk för att utvecklas

Ledare

Hur framgångsrikt ett företag är bygger ofta på hur långt företagsledningen kommit i sitt ledarskap. Om man vill hårddra det lite kan man säga att lönsamheten ofta hänger samman med ledarskapet.

Versamhetsutveckling för småföretag

Verksamhetsutveckling i kombination med systematiskt arbetsmiljöarbete gör småföretag både konkurenskraftigare och friskare. Det är idén bakom det landsomfattande projektet Framgångsrika småföretag.

I en första omgång vänder sig projektet till småföretag i Halland, Värmland och Örebro län.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Mat åt alla – ledarens viktigaste uppgift

I takt med att en verksamhet växer förändras också kraven på ledarskapet. Anders Wiman, grundare till Wiman AB som bland annat utrustar ambulanser, framhåller kommunikation som en drivande motor i den växande organisationen.

Patientundersökning med pekskärm ger fler svar

I Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt genomförs en stor undersökning med cirka 15 000 patienter för att ta reda på vad de tycker om hälso- och sjukvården. Genom att använda digitala pekskärmar med ett frågeformulär har man kunnat öka intresset och därmed svarsfrekvensen bland de tillfrågade patienterna.

Kaffe med kvalitet

Ett genomtänkt kvalitetsarbete ända från starten 1994 har varit en av orsakerna till serviceföretaget Kaffeknappens snabba expansion. En annan orsak är den ökade efterfrågan bland företag på kaffeautomater och en hög servicenivå kring fikarasterna.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Pionjärer i Bohuslän

Intergate erhöll i höstas kvalitets- och miljöledningsintyget FR2000. Förutom att ett systematiskt kvalitetsarbete underlättar den dagliga verksamheten har de redan märkt att intyget är en fördel i kontakten med kunder.

System anpassat för de små företagen

För många småföretag som vill jobba med kvalitets- och miljöledningssystem är FR2000 ett alternativ till de mer tids- och kostnadskrävande ISO-systemen. FR2000-intyget har också visat sig bli en viktig konkurrensfaktor i kampen om kunderna.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.