nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Statistik

Gymnasiekvalitet möter kritik

Svenskt Näringslivs sajtsatsning till genomtänkta gymnasieval Gymnasiekvalitet.se, har fått mycket kritik sedan den kom till. Kvalitetsguiden är tänkt att hjälpa föräldrar och elever att välja gymnasieutbildning och statistiken kommer från Skolverket och SCB, samt enkäter till skolans rektor.

  • Annonskod huvudspalt 1

Tre databaser i en

I samband med Kommek-mässan i Malmö lanserades Jämförelseportalen, en webbportal som underlättar sökandet efter statistik och nyckeltal inom kommun- och landstingssektorn. Portalen har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Rådet för främjande av kommunala analyser.

Stora sociala skillnader mellan branscher

I den senaste miljöräkenskapsrapporten redovisar statistiska centralbyrån, SCB, för första gången hur sociala faktorer påverkar arbetstagarna i olika branscher. Resultaten visar att kvinnor är den mest utsatta gruppen. Kvinnor som jobbar inom hotell- och restaurangbranchen drabbas i hög grad av olyckor på arbetsplatsen, deras arbete är stressigt och enformigt.

Telia och Tele2 får fler nöjda kunder

Mobiltelekunderna blir allt mer nöjda med Telia och Tele2 och Vodafones försprång när det gäller kundnöjdhet minskar. Det visar resultatet från undersökningen Svenskt kvalitetsindex. Den totala kundnöjdheten för mobiltelefoni ökar både på företagssidan och för privatmarknaden.

Ny sektion för industriell statistik

Svenska statistikersamfundet har bildat en ny sektion för industriell statistik som ska stödja insikten om variation inom industrin. Sektionen har sitt ursprung i en liknande sektion inom Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK).

  • Annonskod för huvudspalt 2

”Livskvalitet grunden för allt kvalitetsarbete”

Bo Bergman hade från början tänkt utbilda sig till biolog med inriktning mot biomatematik och utvecklingslära, men i stället blev det kvalitetsfrågorna som fångade hans intresse. För drygt ett år sedan tillträdde han den nya tjänsten som SKF-professor i kvalitetsutveckling, som baserats på en donation från SKF till Chalmers tekniska högskola.

Etik och moral allt viktigare

Morgondagens kunder har ett allt större intresse för etiska, moraliska och miljömässiga frågor. Företagen å sin sida behöver lära sig mer om TQM.
Det är några av de viktigaste framtidtrender som den norske kvalitetsprofessorn Asbjørn Aune ser framför sig.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.