nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Telefoni

  • Annonskod huvudspalt 1

De är bäst på telefoni och kundservice

I årets upplaga av SM i telefoni och kundservice var det en bransch som särskilt utmärkte sig.
– Konkurrensen var exceptionell och tillgängligheten nästan hundraprocentig, säger Anders Boivie, vd för arrangören Q Survey.

Många klagomål slutar utan hjälp

Skillnaderna mellan operatörerna när det gäller kundnöjdheten hos företagskunderna blir allt mindre. Men fortfarande är förväntningarna betydligt högre än det som operatörerna levererar. Och skulle du någon gång behöva hjälp är risken stor att du blir utan.

Kunderna har sagt sitt om telekombranschen

Telekombranschen som helhet ökar i andel nöjda företagskunder på mobilsidan. Enligt Svenskt Kvalitetsindex rör det sig framför allt om förbättrade betyg på servicekvaliteten som drivit en stärkt kundnöjdhet bland företagskunderna.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Allt fler missnöjda telekunder

Allt fler svenska telekunder klagar på sina fasta telefonabonnemang. Statistik från Post- och Telestyrelsen visar att elva gånger fler har klagat i år jämfört med samma tid i fjol. Det är framför allt i samband med byte av operatör och överföring av fasta bonnemang klagomålen uppstått.

Teknik som hjälper eller stjälper

De allra flesta människor tycker att det är trist att stå i kö. Ändå skapar många företag kösystem när de omorganiserar sin telefoni. I stället för att bygga upp telefonin efter sina kunders behov och önskemål sätter man alltför ofta tekniken i fokus vid telefoniupphandlingar.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.