nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Tjänsteföretag

  • Annonskod huvudspalt 1

  • Annonskod för huvudspalt 2

Kundfokus grunden för service

Läsvärt

Service blir ett allt viktigare konkurrensmedel, oavsett om din verksamhet producerar varor eller tjänster. Denna bok ger insikt och fördjupad förståelse om servicelogikens möjligheter.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

40 miljoner till forskning om tjänstesektorn

Mer kunskap om hur tjänsteverksamhet kan ledas och organiseras. Det är meningen med de 40 miljoner kronor som Vinnova satsar på tio projekt. Tanken är att ta reda på hur medarbetarnas erfarenhet, kompetens och utvecklingsidéer ska bidra till nya och förbättrade arbetsprocesser och tjänsteerbjudanden.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.