nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Tjänsteföretag

Kundfokus grunden för service

Läsvärt

Service blir ett allt viktigare konkurrensmedel, oavsett om din verksamhet producerar varor eller tjänster. Denna bok ger insikt och fördjupad förståelse om servicelogikens möjligheter.

  • Annonskod huvudspalt 1

40 miljoner till forskning om tjänstesektorn

Mer kunskap om hur tjänsteverksamhet kan ledas och organiseras. Det är meningen med de 40 miljoner kronor som Vinnova satsar på tio projekt. Tanken är att ta reda på hur medarbetarnas erfarenhet, kompetens och utvecklingsidéer ska bidra till nya och förbättrade arbetsprocesser och tjänsteerbjudanden.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Gränsen suddas ut mellan industri och tjänstesektorn

Industrin och tjänstesektorn är allt mer beroende av varandra. Det konstateras i rapporten Det nya näringslivet – om samspelet mellan industri och tjänstesektorn av Almega och Unionen.

Ett jobb i industrin genererar idag 0,64 arbetstillfällen i tjänstesektorn, vilket är en fördubbling på 30 år.

Mänskilga faktorn inget hinder

Sex Sigma passar utmärkt även för tjänsteföretag

Sex Sigma som förbättringsmetod i tjänsteproducerande verksamheter. Kan det vara något?
Ja, åtminstone om man ska tro Ulf Nordén som arbetat med Sex Sigma på General Electric och som menar att det till och med kan vara lättare att använda Sex Sigma i tjänsteföretag.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.