nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

  • Annonskod huvudspalt 1

  • Annonskod för huvudspalt 2

Vem skapar jag värde för?

Forskning visar att vi som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling i huvudsak arbetar med intern effektivitet och inte ökad kundnytta – extern effektivitet, vilket är motsägelsefullt med anledning av själva definitionen av kvalitet. Hur har det blivit så här och är det ett problem?

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Hög trivsel med kvalitetsrollen

Ny KM-enkät

Kvalitetschefer, kvalitetsansvariga, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med kvalitet trivs bra i sin yrkesroll. Samtidigt skulle man vilja lägga mer tid på att förankra kvalitetsarbetet i organisationen och genomföra förbättringar som ger kundvärde. Det framgår av den enkät som Kvalitetsmagasinet gjort bland sina prenumeranter om kvalitetsrollen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.