Andel kvinnor i chefsutbildning ökar

Andelen kvinnor i Handelshögskolans Executive MBA-program har ökat från 25 till 40 procent jämfört med tidigare år. Dessutom kommer fler deltagare och föreläsare från ett flertal länder vilket ger nya perspektiv.

Ett internationellt perspektiv på ledarskap och affärskultur samt verktyg för att gör affärer på en global marknad. Det är vinsterna med att både föreläsare och deltagare på chefutbildningen kommer från ett flertal olika länder. Att andelen kvinnor har ökat har visat sig påverka gruppens dynamik och Per-Olof Larsson, vd för School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet gläds åt siffrorna.

– Vi strävar efter största möjliga bredd i våra chefsutbildningar. Mångfald gynnar gruppen, oavsett om det gäller utbildningsbakgrund, ålder, kön, nationalitet, yrkeskategori eller jobbtitel. Eftersom en stor del av lärandet sker mellan deltagarna är det viktigt att ha en bra mix i klassrummet. Vi är särskilt glada över att andelen kvinnor har ökat eftersom det har varit en medveten satsning från vår sida. Vi har riktat oss till kvinnor i vår marknadsföring och uppmuntrat våra partnerföretag att nominera kvinnor till programmet, säger Per-Olof Larsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.