nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Nå rätt målgrupp – annonsera i Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet är Sveriges ledande oberoende tidning om kvalitets- och verksamhetsutveckling. Tidningen har ett tydligt nyttoperspektiv. Vi skriver också om managementfrågor ur ett kvalitetsperspektiv.
Kvalitetsmagasinet vänder sig till personer som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom både näringsliv och offentlig verksamhet. Tidningen har ca 30 000 läsare, varav 62 procent kommer från näringslivet.
Tidningens upplaga är 7 000 exemplar och den utkommer sex gånger per år.

För mer information om annonsering i tidningen Kvalitetsmagasinet och på nyhetssajten kvalitetsmagasinet.se och i vårt e-nyhetsbrev kontakta Anton Rutqvist. Välkommen att annonsera!

Anton Rutqvist
Telefon: 08-517 955 87
E-post: anton.r@pausermedia.se