Ännu större optimism bland svenska företag

Tilltron till Sveriges ekonomiska utveckling bland svenska företag är starkare än på länge. Det visar en ny global undersökning, Grant Thornton-rapporten 2007, som omfattar 7200 medelstora företag i 32 länder.

Tre av fyra svenska företag säger sig vara optimistiska till Sveriges ekonomi och närmare hälften förväntar sig att öka antalet anställda nästa år. Tillväxtförväntningarna är allra högst bland företagen i Stockholmsområdet.

– Svenska medelstora företag är helt enkelt bland de mest tillväxtoptimistiska i hela Europa. Och uppgången går inte enbart att förklara genom möjliga engångseffekter framkallade av regeringsskiftet, säger Peter Bodin, vd på Lindebergs Grant Thornton.

Rapporten visar att tillväxtförväntningarna bland företagen i EU för första gången är större än förväntningarna i USA .

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.