Anonyma anmälningar av arbetsplatser ökar

Arbetsmiljö Det blir allt vanligare att anmäla arbetsplatsincidenter, och allt fler väljer att göra det anonymt. 57 procent av de svenska anmälningarna om missförhållanden var anonyma, visar en ny internationell rapport. Men det behöver inte bara tyda på en osund arbetsmarknad, enligt Arbetsmiljöverket.

Anonyma anmälningar av arbetsplatser ökar
Foto: Stockadobe

Rapporten 2023 Risk & Compliance Hotline Management Benchmark Report från programvaruföretaget NAVEX bygger på av data från fler än 1,5 miljoner incidentrapporter som tagits emot av 3 430 organisationer världen över under 2022. De senaste tio åren har man sett en ökning av anmälningar i eget namn. Årets rapport visar istället en kraftig ökning av anonyma anmälningar.

Visselblåsarfunktionen breddas

Enligt rapportförfattarna kan siffrorna tyda på en pandemieffekt. När fler kände sig alltmer osäkra på sin framtida arbetssituation blev en anonym anmälan mer tilltalande än en öppen om man ville rapportera en brist eller ett missförhållande på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket i Sverige tar in tips dels från allmänheten – exempelvis om någon går förbi en arbetsplats som inte ser säker ut – men framförallt från arbetstagare som tipsar om sin egen arbetsplats. Då är det främst ärenden som rör systematisk kränkande särbehandling, alternativt att arbetsplatsen inte har tillräckligt mycket resurser för att leva upp till kravbilden.

Den första juli förra året trädde en ny lag i kraft som gör gällande att alla arbetsplatser inom offentlig sektor med minst 250 arbetstagare ska ha en visselblåsarfunktion. Den 30 september i år börjar lagen även gälla privata företag med minst 50 stycken anställda.

Fakta

Hot och våld i arbetslivet

  • Sammanlagt 6 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot och våld 2017-2021.
  • De mest utsatta branscherna för hot och våld är utbildning inom särskolor, säkerhetsverksamhet, boenden för olika former av omsorg och järnvägstrafik.
  • De yrken som är mest utsatta för hot och våld på jobbet i förhållande till antalet sysselsatta är: Tågmästare, väktare/ordningsvakter (dit butikskontrollanter räknas), undersköterskor och sjukvårdsbiträden, lärarassistenter, poliser, buss – och spårvagnsförare samt kriminalvårdare.

Källa: Arbetsmiljöverket

– Uppgiftslämnaren ska kunna vara anonym och vår sekretess är stenhård. Det innebär att om det finns en risk att vi röjer en tipsares identitet genom att åka ut på ett tillsynsärende, för att det blir uppenbart vilken avdelning eller individ som har larmat, då kan vi inte göra det, säger Ulrika Sjölander, sektionschef vid Arbetsmiljöverket.

Då brukar myndigheten istället åka ut på andra sorters tillsynsärenden och passa på att undersöka det inkomna tipset vid samma tillfälle.

Inte nödvändigtvis negativt

I Sverige var medianvärdet att 50 procent av anmälda incidenter relaterade till olika HR-frågor, exempelvis diskriminering eller andra former av trakasserier, medan 23 procent av anmälningarna handlade om affärsintegritet gentemot tredje part, exempelvis i frågor som datasäkerhet, intressekonflikter och tvister. Den tredje största kategorin var redovisnings- och rapporteringsärenden med 8,6 procent, följt av miljö- och hälsoskyddsfrågor med 8,3 procent. Statistiken från den internationella rapporten är inte nödvändigtvis bara av ondo, förklarar Ulrika Sjölander.

– Det kan absolut vara en ökning av missförhållanden men statistiken bygger på data från HR-avdelningar, så det kan också vara så att allt fler vågar rapportera och göra sin röst hörd, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste