Antalet Iso-certifieringar fortsätter minska

Certifiering Antalet certifieringar enligt Iso 9001 fortsätter minska i Sverige. Totalt sett i världen har det dock skett en ökning jämfört med föregående år.

Enligt 2012 års statistik över iso-certifikat världen över har antalet certifieringar enligt Iso 9001:2008 ökat med två procent jämfört med 2011. Totalt finns det nu 1 101 272 certifieringar enligt kvalitetsledningsstandarden. Även om antalet nu ökar så har siffrorna fortfarande inte återhämtat sig från tappet 2011 då de minskade med tre procent.

Europa står för den största ökningen. Antalet certifikat ökade med 15 207, vilket kan jämföras med en minskning med 70 672 under 2011.

I Sverige syns däremot ingen ökning, tvärtom så minskar antalet certifikat även i år. Enligt statistiken från den globala standardiseringsorganisationen Iso ligger antalet idag på 4 846 certifikat. Det är en minskning med 841 sedan toppnoteringen 2010.

Ökar mest gör Spanien som nu ligger på topp tre i världen efter Kina och Italien.

Fakta

Antal certifikat enligt Iso 9001:2008

I världen

2012: 1 101 272

2011: 1 079 647

2010: 1 118 510

I Sverige

2012: 4 846

2011: 4 901

2010: 5 687


Fakta

Topp tre för antal Iso 9001:2008-certifikat

1. Kina

2. Italien

3. Spanien


Fakta

Ökar mest 2012

1. spanien

2. Kina

3. Rumänien

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.