App som kvalitetskontroll i vården

Förbättringsarbete En miljon dagkirurgiska operationer men ingen systematisk uppföljning om återhämtning. Så ser det ut i Sverige varje år. Nu utvecklas en app som ska ge patienterna trygghet och sjukvården en kvalitetskontroll.

App som kvalitetskontroll i vården
Pixabay

Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet, har fått tre miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att utveckla Recovery Assessment by Phone Points, Rapp. Rapp är en infrastruktur för information som via en mobilapp kan användas för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer.

– Många patienter berättar att de känner sig otrygga, oroliga och ensamma efter utskrivning och att det beror på brist på återkoppling. De vet inte vad de kan förvänta sig av återhämtningsprocessen, säger Ulrica Nilsson.

Med hjälp av Rapp kan patienten skriva in sina värden i appen och får då också frågan om de vill att en sjuksköterska ska ta kontakt med dem.

– Då kan vi dessutom undvika att primärvården belastas i onödan. Det är oftast dit som patienten vänder sig när de inte vet vart de ska få svar på sina frågor, säger Ulrica Nilsson.

Hon menar också att sjukvården kan använda informationen för att göra kvalitetsuppföljningar, exempelvis undersöka effekter av förändringar av läkemedel, produkter, teknik, vårdinsatser och kompetensutveckling och dessutom göra nationella jämförelser.

– Dessutom kan vården undersöka skillnader mellan till exempel olika anestesimetoder, kirurgiska ingrepp och patientgrupper samt kopplas till olika kvalitetsregister, säger Ulrica Nilsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.