Arbetet igång med ny standard för krishantering

Efter de senaste årens orkaner och jordbävningar har frågor som rör krishantering blivit allt intressantare för myndigheter, företag och organisationer. Swedish Standards Institute, SIS, leder det internationella arbetet med att ta fram en ny standard i gruppen ISO/TC 223. Gruppen har nu haft sitt första internationella möte med 70 delegater från 30 länder. Målet är att arbeta fram en ny ISO-standard som ska göra det möjligt att förbättra beredskapen och underlätta samverkan innan en katastrof, under katastrofer och i arbetet efter att en katastrof inträffat.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.