Arbetsmiljön ett vardagsproblem

Arbetsmiljön har kommit allt mer i fokus under de senaste åren. I Sverige är priset för ohälsan 300 miljarder kronor. Genom det utökade arbetsgivaransvaret har fokus ännu högre grad än tidigare satts på arbetsmiljön i det svenska näringslivet. Frågan är dock hur mycket som hänt ute i arbetslivet och hur mycket som går att göra?

Jag skulle här vilja svara att det troligen går att göra mycket mer än man tror som arbetsgivare, även om ett stressigt privatliv med barn och en massa andra krav ligger utanför den sfär som går att påverka. En nyckel i detta är att sambandet mellan delaktighet och arbetstillfredställelse. Ju mer delaktig en medarbetare är desto mindre blir risken för frånvaro, förutsatt att den allmänna arbetsmiljön är på en acceptabel nivå. Med andra ord handlar det mycket om hur cheferna agerar och hur tydligt de kommunicerar. Tydliga ramar och stort eget ansvar är nog viktigast. Självklart gäller det också att mäta och följa upp. Allt detta har Föreningssparbanken lyckats med i sitt arbetsmiljöarbete, något som också visat sig vara lönsamt för dem.

Den arbetsplats där stämningen är god och där medarbetarna känner att de har inflytande och kan påverka har goda möjligheter att lyckas med sitt arbetsmiljöarbete. Samtidigt gäller det att lyfta upp frågorna om arbetsmiljön så att de blir en självklar del av vardagen. Då har man goda möjligheter att lyckas.

Ett problem i sammanhanget är de typer av arbeten av mer monoton karaktär som finns. Här är det inte lika enkelt för arbetsgivaren att skapa arbetstillfredställelse. Det är kanske inte så konstigt då att sjukfrånvaron är hög i exempelvis telemarketingbranschen. Samtidigt är det säkert inte någon omöjlighet att sänka sjukfrånvaron här, men det kräver nog hårt arbete och tydliga strategier.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste