Arbetsmiljön i bemanningsbranschen granskas

Bemanningsföretagen växer som svampar i jorden. Men personalen som hyrs ut kan komma i kläm när det gäller arbetsmiljön. Därför kommer 1 400 företag att granskas av Arbetsmiljöverket de kommande två åren.

Både företag som hyr arbetskraft och företag som hyr ut arbetskraft har ett arbetsmiljöansvar för arbetstagaren. Just därför finns en risk att arbetsmiljöfrågan hamnar mitt emellan två företag, och sätter den enskilde in- eller uthyrda medarbetaren i en jobbig sits. Osäker anställningssituation kan till exempel göra att personal drar sig för att påpeka brister i arbetsmiljön.

– Ett bra arbetsmiljöarbete inom bemanningsbranschen förutsätter ett fungerande samspel för att minimera riskerna med det dubbla arbetsmiljöansvaret. Vår insats omfattar därför såväl in- som uthyrningsföretagen, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Unga drabbas

700 företag, både uthyrnings- och inhyrningsföretag ska nu granskas under 2011, och lika många under 2012. Inspektionerna kommer bland annat att fokusera på riskbedömningar, introduktion av inhyrd personal och krisstöd vid olyckor. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö för anställda inom bemanningsbranschen vilket på sikt kan leda till färre skador. Bemanningsbranschen har nämligen inte några tjusiga arbetsmiljösiffror att skryta med, branschen har fler anmälda arbetsolyckor i förhållande till sin storlek än den övriga arbetsmarknaden.

– Bemanningsföretagen är inkörsporten till arbetsmarknaden för många ungdomar. Därför är det viktigt att de får en bra introduktion till ett bra arbetsmiljö- och säkerhetstänkande. Det kan vara avgörande för deras framtida arbetsliv, säger Mikael Sjöberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.