Arbetsmiljösatsning gav miljonvinst

Den statliga reformen om medfinansiering vid sjukfrånvaro blev en bra affär för NCC. Kraftigt sjunkande sjukfrånvaro och systematiskt förebyggande hälsoarbete under 2005 gjorde att NCC Construction i Sverige tjänade 1,1 miljoner kronor på reformen.

Från den 1 januari 2005 betalar alla arbetsgivare en medfinansieringsavgift som motsvarar 15 procent av sjukpenningen för arbetstagare som är heltidssjukskrivna. I gengäld får arbetsgivarna sänkt arbetsgivaravgift och perioden som arbetsgivaren betalar sjuklön kortas med en vecka. Det gynnar företag som jobbar långsiktigt med arbetsmiljö och friskvård.

– Tack vare en låg sjukfrånvaro har sänkningen av arbetsgivaravgiften gett oss mer tillbaka än vad medfinansieringen kostat, säger personalchef Mats Pettersson på NCC Construction i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.