Arbetsmiljöverket testar genuskunskaper

I samband med internationella kvinnodagen 8 mars sätter Arbetsmiljöverket igång ett par veckors inspektioner på landets arbetsplatser. Syftet är att undersöka arbetsmiljön ur ett genusperspektiv.

Arbetsmiljöverket vill uppmärksamma att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Kvinnor slutar också jobba i förtid på grund av ohälsa. Arbetsgivare har därför mycket att vinna på att öka sin medvetenhet om en jämställd arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket kommer under vecka 10 och 11 att genomföra ett antal arbetsmiljöinspektioner på 450 olika arbetsplatser för att försäkra sig om att båda könen har likvärdiga förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Under inspektionen kommer inspektörerna bland annat att diskutera om det på arbetsplatsen finns en föreställning om att vissa arbetsuppgifter lämpar sig bättre för kvinnor respektive män och om det finns omklädningsrum, skyddskläder och verktyg som är anpassade för båda könen.

– Syftet är att uppmärksamma arbetsgivarna på vad de kan vinna på ett genusperspektiv och hur det kan tillämpas i arbetsmiljöarbetet, säger Boel Callermo, avdelningschef och ansvarig för Arbetsmiljöverkets fyraåriga regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har även satsat på frågan internt och genomgått en genusutbildning. Under 2014 kommer Arbetsmiljöverket satsa mot att jämställdhetsintegrera sin egen verksamhet. Ambitionen är att exempelvis självkritiskt analysera hur genusinspektionerna går till. Det vill säga utreda om inspektionsinsatserna riktar krav på ett likvärdigt sätt beroende på om arbetstagarna är kvinnor eller män.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.