Årets bästa arbetsplats

Inspira förskolor och skolor AB är Sveriges bästa arbetsplats. Det menar åtminstone Alecta som för sjätte året i rad delar Alecta ut utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats.

Utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats syftar till att lyfta fram de företag som systematiskt arbetar med att förbättra ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Dessutom tas stor hänsyn till företagens lönsamhet.

Inspira Förskolor och Skolor AB får priset för att de kombinerar en entusiastisk entreprenörsanda med struktur och ordning, vilket skapar ett starkt framgångsrecept. Det finns ett stort engagemang bland medarbetarna för att utvärdera och förbättra det sätt på vilket man utvecklar morgondagens vuxna. Genom en omfattande satsning på handledning och ledarutveckling kombinerat med kontinuerliga hälsosatsningar skapas goda förutsättningar för långsiktig lönsamhet med de särskilda förutsättningar som gäller för kommunalt finansierad verksamhet. Medarbetarna upplever en tydlig koppling mellan sina bidrag till verksamheten och företagets mål och resultat.

Inspira Förskolor och Skolor AB driver förskolor och familjedaghem inom Sollentuna och Nacka kommuner. Här arbetar 245 personer med cirka 1 340 barn. I verksamheten ingår 19 förskolor varav en specialskola för döva och hörselskadade barn, 20 familjedaghem och 5 öppna förskolor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.