”Årets kvalitetstrend är kulturen”

Blogg I årets sista blogg blickar jag tillbaka på 2019. Jag konstaterar att årets kvalitetstrend är att alla pratar om hur vi kan leda mer genom kultur och mindre genom powerpoint. Här kommer listan med årets höjdpunkter.

”Årets kvalitetstrend är kulturen”

För ett år sedan kastade jag mig ut i det okända, lämnade anställningen vid det nationella kvalitetsinstitutet för att driva egen verksamhet. Målet är att bidra till spridning av forskningen inom kvalitets- och verksamhetsutveckling för att stötta verksamheter i Sverige till att uppnå ännu bättre resultat.

Nu återstår det några veckor innan jul 2019, och det första året som egenföretagare har passerat. Tänker att detta blogginlägg får bli en årsresumé, en tillbakablick på året som varit och mina erfarenheter av livet som egenföretagare inom kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Årets kvalitetstrend: Alla pratar kultur; organisationskultur och kvalitetskultur. Hur leder vi mer genom kultur och mindre genom Powerpoints och strategiska dokument? Vindarna blåser åt att leda mer genom tillit och mindre genom kontroll. Talangerna som läser på våra lärosäten idag vill arbeta i verksamheter som leds utifrån en respektfull organisationskultur med fokus på mjuka värderingar. Här måste vi inom kvalitetsprofessionen lätta på greppet om dokumenten och utveckla kunskapen om hur vi använder värderingarna inom kvalitets- och verksamhetsutveckling för att stötta våra verksamheter att utveckla en kvalitetskultur – som en integrerad del av organisationskulturen.

Årets frustration: Förlåt alla ISO-frälsta som läser detta, men verksamheter som utvecklar ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 upplever värdet som svagt. I år har jag varit delaktig i ett större forskningsprojekt om nyttan med ISO 9001 och kvalitetsledningssystem. Totalt har 143 företag i Sverige deltagit i studien och de som svarade är styrelsemedlemmar, chefer, kvalitetschefer och medarbetare. Resultaten kan sammanfattas i följande slutsatser:

  • Kvalitetsledningssystemet är inte integrerat i verksamheten.
  • Systemet bidrar till en struktur för ordning och reda, men har mycket svag påverkan på människorna i verksamheten, kulturen.
  • Företagen anser att de får svagt stöd från systemet generellt, och specifikt när det handlar om extern effektivitet genom principerna: kundfokus och relationshantering.
  • Motivet till att utveckla ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 är i huvudsak externt, inte internt.

Årets bästa: Förutom möten med många fantastiskt trevliga och kloka personer under detta år, har jag också fått insyn i verksamheter som tillämpar kunskapen inom kvalitets- och verksamhetsutveckling på ett föredömligt sätt och åstadkommer mycket bra resultat. Har också haft förmånen att möta verksamheter, vars ledningar prestigelöst säger att de borde åstadkomma bättre resultat men saknar kunskapen om hur de ska gå tillväga. Det finns många framgångsrika verksamheter i Sverige som andra kan lära av. Några blir offentliga genom Utmärkelsen Svensk Kvalitet, och dessa brukar jag referera till när jag möter kunder som vill lära av andra. Det bästa sättet att själv bli bättre är att dra lärdomar av verksamheter som har gjort denna resa och lyckats åstadkomma bra resultat!

Årets gilla: Kvinnor med maktposition motarbetar inte andra kvinnor. Under detta år som egenföretagare utgörs merparten av mina uppdragsgivare av kvinnliga chefer. Jag har fått så mycket stöd och uppmuntran från kvinnliga chefer inom både offentlig och privat sektor. Det hänvisas ofta till bidrottningssyndromet och studier som visar att kvinnor med makt försöker motarbeta andra kvinnor för att bromsa deras karriärer. Häromåret kom dock en forskningsstudie från Umeå universitet som visade motsatsen, att det är en myt att kvinnor baktalar och motarbetar varandra. Det är även min personliga erfarenhet. Stort gilla på det!

Årets beslut: Under detta år är det många som har frågat hur livet är som egenföretagare och om de själva vågar ta klivet. För mig personligen var beslutet att lämna livet som anställd till att driva egen verksamhet rätt beslut. Jag värdesätter frihet, självbestämmande och flexibilitet högt. Jag gillar att bygga upp något eget och alla möjligheter som finns. Jag är inte bunden av en titel med ett visst arbetsinnehåll, specifika produkter eller tjänster. Jag kan möta kundens behov från ett brett perspektiv. Sedan är jag ingen supporter av interna möten och utdragna strategiska diskussioner, vilket jag slipper idag.

Men det finns förstås även utmaningar, där de största tycker jag handlar om svårigheten att bedöma uppdragen på längre sikt och avsaknaden av nära kollegor. Inom kvalitetsområdet i Sverige finns det många nätverk och egenföretagare. Det är en väldigt vänskaplig atmosfär att möta andra inom kvalitetsprofessionen och även om många av oss är konkurrenter i viss mening, får man aldrig den känslan när vi möts. Jag har fått uppdrag på rekommendation av ”konkurrenter” och även hjälpt ”konkurrenter” att få uppdrag.

Så är du intresserad av livet som egenföretagare inom kvalitets- och verksamhetsutveckling kan jag verkligen rekommendera att ta klivet. Det finns ett stort behov av kunskapen bland svenska organisationer och företag. Det finns också bra nätverk och samarbeten bland kvalitetsprofessionella att luta sig mot när det känns ensamt i rollen.

Tack 2019, livet som egenföretagare, och alla fantastiska människor jag har haft förmånen att möta! Och tack till dig som läser bloggen!

Åsa Rönnbäck,Förbättringsakademin

asa@forbattringsakademin.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.