Arvika först med att jämlikhetscertifieras

Hållbarhet Arvikas byggda miljö och stadsplanering tar hänsyn till att diskrimeringsgrunder, social hållbarhet och de mänskliga rättigheterna, visar en certifiering.

Arvika först med att jämlikhetscertifieras
Foto: Arvika kommun

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste planeringsverktyg. Den innehåller information om hur kommunen vill att mark, vatten och stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på sikt. Arvika kommuns översiktplan har certifierats enligt metoden Jämtjämlikt, vilket indikerar att den byggda miljön och stadsplaneringen tar hänsyn till att diskrimeringsgrunder, social hållbarhet och de mänskliga rättigheterna.

Hans Karlsson, kommundirektör. Foto: Arvika kommun

– Det här är en viktig certifiering för oss, inte bara för att säkerställa jämlikhet i ett viktigt dokument som översiktsplanen, utan också för att vi nu har kompetensen att kunna använda arbetssättet i fler delar av vårt kommunala uppdrag, säger Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun i ett pressmeddelande.

Två jämlikhetsåtaganden

2021 inleddes arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Arvika kommun. I översiktsplanen står det att alla medborgare ska kunna delta fullt ut i samhället, utifrån sina unika förutsättningar. I processen valdes två fokusgrupper ut; barn och unga samt äldre. Arbetet resulterade slutligen i två jämlikhetsåtaganden.

– Arvika ska verka för barn och ungas möjligheter till bra fritid, hälsa och välmående samt möjligheter till utveckling och identitet.

Sofia Wedin, översiktsplanerare. Foto: Arvika kommun

– Arvika ska också verka för äldres möjligheter till bra fritid, hälsa, välmående och möjligheter till boendesituationer som främjar välmående.

– En kommun som kan planeras för en 7-åring och en 70-åring kan bli en bra plats för många att bo och verka på, säger Sofia Wedin, översiktsplanerare Arvika kommun.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.