Arvika testar metod för ökad hälsa

Arbetsmiljö Arvika kommun testar en ny metod för att förebygga ohälsa som bland annat ger medarbetarna verktyg för återhämtning.

Sjuktalen inom Arvika kommun har under det senaste året ökat. Som ett led i det förebyggande arbetet testar de nu Promasmetoden. Den bygger på en kombination av avspänning och positiv mental träning som höjer motivationen och välbefinnandet. Andra delar är utbildning i återhämtning och föreläsningar. Återhämtningen är grunden i konceptet.

Den arbetsplats som är först ut och testar metoden är förskolan Gategården.

– Förskolan generellt har höga sjuktal. Jag har flera förskolor men Gategården är den största med 6 avdelningar och därför passar den bra som pilot. Vi gör det här för att få friskare personal och ökad arbetsglädje. Vi hoppas att personalen ska uppleva att vi blir en friskare arbetsplats om de får möjlighet till återhämtning under arbetstid, säger Catarina Olsson, förskolechef, Gategården.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.