Astrid Lindgrens barnsjukhus säkrar systemen

Ett säkrare, barnanpassat ordinationssystem. Så ska Astrid Lindgrens barnsjukhus få bukt med överdosering efter senaste tidens anmälningar.

Efter flera Lex Maria-anmälningar om överdosering och ett antal uppmärksammade fall där barn fått för höga doser läkemedel inför sjukhuset ett nytt kontrollsystem för att om möjligt förhindra framtida missar.

– Det har länge funnits ett önskemål om en sådan funktion från verksamhetens läkare. Den senaste tidens avvikelser har tydliggjort det behovet, säger Svante Baehrendtz, chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

En projektgrupp beslutade nyligen att den datorbaserade ordinationsmodulen ska utvecklas i det befintliga journalsystemet. Nu ska de utveckla en plan för genomförandet, och inom några månader hoppas Svante Baehrendtz att leverantören ska ha systemet igång.

Lättare för läkarna

Med det nya systemet ska inte barnläkarna endast dosera en eller två tabletter, utan kan också räkna ut doseringen i milligram eller mikrogram per kilo kroppsvikt. Svante Baehrendtz menar att det nya sättet att arbeta faller sig naturligt, då barn väger väldigt olika.

– Det kommer att bli lättare för läkarna att vara mer precisa i sitt ordinerande, vilket stämmer överens med barnläkarnas tankebana, säger han och tillägger att det också kommer att finnas en säkerhetsspärr i form av en kontrollfråga om läkaren ger en väldigt hög dos.

Ytterligare ett steg framåt i verksamhetens säkerhetstänkande menar Svante Baehrendtz är det körkortskrav som införs på den nya modulen. Den korta utbildningen för läkare i hur man ordinerar läkemedel i datorsystemet blir obligatorisk.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.