Återanvända datorer heta när hållbarhetskraven ökar

HÅLLBARHET De ökade kraven på hållbarhet har öppnat upp för en ny marknad av återanvändning. Remade in Sweden rekonditionerar begagnade datorer som säljs vidare på en växande marknad. Företagets trippelcertifiering har bidragit till att skapa struktur på verksamheten.

Återanvända datorer heta när hållbarhetskraven ökar
Ulf Berglund på Remade in Sweden. Foto: Peter Knutson

Många företag har i dag ambitionen att bli en del av den cirkulära ekonomin – att kunna vårda de resurser som tas från naturen och kunna upprätthålla värdet av dem så länge som möjligt genom återbruk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För Remade in Sweden i Spånga, i utkanten av Stockholm, är det i allra högsta grad redan en realitet. Affärsidén går ut på att ta om hand begagnad it-utrustning för radering, rekonditionering och uppdatering och sedan sälja den vidare på en växande andrahandsmarknad.

 

– Återanvändningen ger konkreta klimatfördelar. Istället för att plocka upp sällsynta mineraler ur marken i Afrika, transportera dem till Asien för tillverkning av kretskort som skeppas till Europa för montering till färdiga produkter som slutligen distribueras globalt, kan vi förlänga och förnya det resursvärde som redan finns. Det ger konkreta koldioxidbesparingar och minskar miljöavtrycket, säger Ulf Berglund, som är vd och delägare i bolaget.

Nytt nummer ute nu

Nytt nummer ute nu!

Prenumerera här.

Utveckling åt rätt håll

Remade in Sweden har i dag avtal med över 200 stora svenska bolag och cirka 50 kommuner och myndigheter som i många fall byter ut sin it-utrustning efter bara några års användning. Tidigare var det inte ovanligt att utrustningen gick till soptippen, men med de ökade kraven på hållbarhet är det allt fler företag som nu insett nyttan med att lämna den vidare för återbruk.

Enligt en Sifo-undersökning som genomfördes för fem år sedan bland Sveriges 250 största företag var det 60 procent som lät den gamla utrustningen gå till deponi. Den andelen har nu sjunkit till 40 procent.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt är återanvändning av gammal utrustning inte lika högt prioriterat som inköp av ny. Det behövs attitydförändringar bland landets it-chefer, förklarar Ulf Berglund.

För att stimulera till ökat återbruk försöker Remade in Sweden att göra det så enkelt som möjligt för sina leverantörer av utrustning.

– Tanken är att de inte ska behöva lyfta ett finger för att bli av med sin gamla utrustning. Vi packar och hämtar och inom 30 dagar återrapporterar vi med raderingscertifikat, ekonomisk ersättning för produkterna samt redovisning över de miljövinster som kunden kan tillgodoräkna sig i sitt hållbarhetsarbete, berättar Ulf Berglund.

GDPR driver på

Att informationen raderats på ett säkert är också ett krav i EU:s dataskyddsförordning GDPR. Förordningen ställer inte bara krav på skydd av personuppgifter när utrustningen är i bruk, utan även hur informationen ska förstöras efter användning för att inte komma i orätta händer.

– Det regelsystem som många tyckte var jobbigt när det infördes för några år sedan har faktiskt inneburit ett lyft för oss, konstaterar Ulf Berglund.

De inkomna hårddiskarna raderas nu med hjälp av en särskild programvara och ett certifikat med serienummer på hårddisken returneras inom 30 dagar som bevis för att informationen raderats på ett tillförlitligt sätt.

Växande marknad

Efter rekonditionering går sedan utrustningen ut till försäljning på andrahandsmarknaden. De flesta kunderna finns utomlands i länder som Tyskland, Frankrike och Italien. Företagen fungerar som mellanhänder och säljer utrustningen vidare till allt från skolor till privatpersoner.

– Att sälja till slutkund i Sverige kräver så stora åtaganden i form av garantier och service att vi valt att avvakta. Men vi får se vad som händer framöver. Skolor är definitivt en intressant kundgrupp som efterfrågar kostnadseffektiva it-lösningar, förklarar han.

Under pandemin har marknaden för begagnade datorer expanderat, konstaterar Ulf Berglund. I Sverige var många arbetstagare redan utrustade med bärbara datorer när de uppmanades att börja jobba hemifrån. Men så var inte fallet på andra håll i Europa.

– Marknaden dammsögs på it-utrustning. Och många insåg att en rekonditionerad bärbar dator fungerar minst lika bra som en ny – fast till en bråkdel av kostnaden, säger Ulf Berglund.

Trippelcertifiering ger struktur

Remade in Sweden har sedan starten 2019 växt kraftigt och omsätter i dag omkring 25 miljoner kronor (2021) med 12 anställda.

För att få struktur på verksamheten inleddes redan från start ett certifieringsarbete enligt Iso 9001 (kvalitet), Iso 14001 (miljö) och Iso 27001 (informationssäkerhet). Efter ett halvårs förberedelser var kvalitets- och miljöcertifieringarna på plats och ett år senare även säkerhetscertifieringen.

– Det var inga större svårigheter att uppfylla kraven i Iso 9001 och 14001. Men Iso 27001 krävde desto mer tankemöda. Här handlar det mycket om lösenordsskydd, skalskydd på byggnaden, säker kommunikation mot kunderna och mycket annat. Jag känner till stora företag som gett upp för att det blivit alltför komplext, förklarar han.

Ledningssystem som bruksanvisning

Enligt Ulf Berglund har certifieringarna bidragit till ökad effektivitet både internt och externt. Den dokumentation som nu finns av rutiner och processer ger systematik och struktur och underlättar inte minst vid introduktionen av nya medarbetare.

– Ledningssystemet har blivit som en bruksanvisning som i detalj visar hur företaget ska drivas, säger han.

Affärsmässigt har certifieringarna också varit värdefulla som dörröppnare till de stora företagen. Nyligen tecknade Remade in Sweden avtal med en stor internationell aktör och har också blivit inbjudna till flera stora upphandlingar tack vare certifieringarna.

– Det är nästan den första frågan som kommer upp när vi träffar nya kunder. Med certifieringarna vet de att vi har koll på vad vi gör, säger Ulf Berglund.

Ledningens genomgång varje vecka

För att hålla arbetet med ledningssystem och certifieringar levande i organisationen har Remade in Sweden valt ett något annorlunda angreppssätt. Ledningens genomgång, som är ett krav i standarderna och som vanligtvis sker en gång om året, görs nu en gång i veckan.

Varje måndag samlar ledningsgruppen all personal för att gå igenom ett av dokumenten i ledningssystemet. Under en årscykel hinner man på så sätt gå igenom alla dokumenten istället för att titta på allt vid ett enda tillfälle.

– Det gör att all personal blir involverad. Alla får se alla dokument och har chans att vara med och tycka till, konstaterar han.

Positiv framtid

Ulf Berglund ser positivt på framtiden och är övertygad om att marknaden kommer att växa stadigt de närmaste åren genom ett ökat fokus på hållbarhet.

– Dels finns det fortfarande mycket it-utrustning som skrotas i onödan, dels har det uppstått komponentbrist som gjort det svårt för företagen att producera nya produkter. Den cirkulära ekonomin är en win-win-situation för alla parter, sammanfattar han.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.