Att driva ett uthålligt projektarbete

Utmaningen i en projektorienterad verksamhet är inte bara att bedriva det enskilda projektet framgångsrikt, utan att också att både projektledare och projektmedarbetare utvecklas och lockas att använda sina erfarenheter i nya utmanande projekt. Uthållig projektverksamhet ställer krav på förmågan att förstå källor till komplexitet och stress, att skapa motiverande villkor och att stödja projektverksamheten genom ledarskap och personalstrategier. I boken Projektliv förmedlar projektforskare erfarenheter och resultat som belyser de här frågorna, bland annat erfarenhet från Volvo Personvagnar. Redaktör är Torbjörn Stjernberg och boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.