Att guida till nytt jobb

Boken Vägledning för rörlighet i arbetslivet ger insikt om hur man som personalchef kan fungera som en coach och vägledare när medarbetare tar steget in i nya arbetsuppgifter. Första delen av boken ger en teoretisk grund för viktiga beståndsdelar i vägledningsprocessen. Här behandlas arbetsvillkorens betydelse, motivation, tilltro till egen förmåga, kompetens samt samtals- och vägledningsmetodik. Vidare beskrivs hur en vägledare praktiskt kan förbättra kvaliteten i vägledningsprocessen. I ett eget kapitel presenteras verktyg för kvalitetssäkring. Annika Lantz och Peter Friedrich har skrivit boken som ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.