Att guida till nytt jobb

Boken Vägledning för rörlighet i arbetslivet ger insikt om hur man som personalchef kan fungera som en coach och vägledare när medarbetare tar steget in i nya arbetsuppgifter. Första delen av boken ger en teoretisk grund för viktiga beståndsdelar i vägledningsprocessen. Här behandlas arbetsvillkorens betydelse, motivation, tilltro till egen förmåga, kompetens samt samtals- och vägledningsmetodik. Vidare beskrivs hur en vägledare praktiskt kan förbättra kvaliteten i vägledningsprocessen. I ett eget kapitel presenteras verktyg för kvalitetssäkring. Annika Lantz och Peter Friedrich har skrivit boken som ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.