”Att ha koll på kvaliteten en överlevnadsfråga”

Äldreomsorgsföretaget Medihem har satsat på särskilda kvalitetsinspektörer. De rekryteras internt och går ut i företagets olika verksamheter för att kontrollera vårdens kvalitet.

Inom det privata äldreomsorgsföretaget Medihem, som ingår i Praktikertjänst-koncernen, har man sedan 1996 satsat på ett omfattande uppföljningsarbete av verksamheternas kvalitetssystem. Själva kvalitetssystemet bygger på den modell som Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, har utarbetat och följer även Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Enkelt, systematiskt och kontinuerligt är ord som Medihems vd Ylva Behr använder för att beskriva uppföljningsarbetet. Systemet som företaget använder heter Qualimax och bygger på enkätutskick och regelbundna intervjuer med boende, anhöriga, personal och uppdragsgivare. Kontakt genom intervju eller enkät sker två gånger per år med alla fyra grupperna. Alla enheter ska även rapportera om ett antal vårdindikatorer två gånger per år, till exempel förekomst av trycksår och medicinhantering.

Kompetenshöjning

Resultatet av uppföljningarna redovisas inom 14 dagar i form av grafiska uppställningar som förs vidare till de berörda och som även offentliggörs på företagets hemsida.

– Som privat vårdgivare står vi i rampljuset och måste kunna redovisa vad vi gör. Att ha koll på kvaliteten är en överlevnadsfråga för oss, säger Ylva Behr.

För tre år sedan märkte man att det var svårt för en del av hemtjänstkunderna och de boende att svar på frågor via enkäter och intervjuer. Då utvecklades en metod för kvalitetsinspektion som ett komplement till kvalitetsuppföljningen. Inspektionen utgår från en frågelista där man har sammanställt områden med risker för kvalitetsbrister. Kvalitetsinspektörerna rekryterades internt och i dag finns det 14 inspektörer, hälften sjuksköterskor och hälften undersköterskor. De har fått en kort grundutbildning i bland annat intervjuteknik och i att ge feedback. Arbetet med inspektioner är en bisyssla som upptar två arbetsdagar per år.

– Vi ser det som en fortbildning och en kompetenshöjning, säger Ylva Behr.

Jobbar i par

Inspektionerna sker två gånger per år på alla de sex verksamheterna. Verksamhetschefen bestämmer vilken enhet som ska granskas och ser till att inspektionen alternerar mellan de olika enheterna. En regel är att inspektörerna aldrig besöker sin egen arbetsplats. De går ut på arbetsplatserna i par som består av en undersköterska och en sjuksköterska. Under en dag deltar de i arbetet tillsammans med sina respektive yrkesgrupper och observerar samtidigt arbetsklimatet och det vardagliga vårdarbetet. En rapport ska vara färdig inom 14 dagar och då gör inspektörerna ett återbesök på arbetsplatsen. Förutom att vara en direkt kontroll av vårdkvaliteten så ska inspektionerna även bidra till ett fortsatt förbättringsarbete inom verksamheterna.

– Inspektionen ska leda till utveckling, menar Ylva Behr.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.