Att jobba med förändringsarbete tar tid

Kvalitetsprofilen Han har arbetat på Ericsson sedan 1980-talet i olika roller. Marco Ghisler är produktkvalitetchef, och han drivs av viljan att få med sig andra i arbetet med att bygga bort kvalitetsproblem.

Att jobba med förändringsarbete tar tid
Läs om hur man arbetar med kvalitet på Ericsson. Foto: Adobe Stock

Hur hamnade du inom kvalitetsområdet?

– Jag jobbade som ingenjör inom design, och insåg hur kvalitetsrelaterade parametrar och faktorer inom produktutveckling och tillverkning påverkade lösningar och funktion hos våra kunder.

Hur definierar du kvalitet?

– Att jag gör rätt, och att kvalitet kan vara en upplevd kvalitet, likväl som kvantitativ. Kvalitet är viktigt i hela produktlivscykeln i och med att kostnader uppstår även av tidiga kvalitetsavvikelser och brister.

Kvalitet är direkt sammankopplat med människor. Det är viktigt att visa att människor och det som de gör är viktigt.

Fakta

Marco Ghisler

Ålder: 59 år.

Bor: Katrineholm.

Gör: Strategiska kvalitetsuppdrag inom produktkvalitet på Ericsson.

Karriär: Har arbetat länge inom Ericsson, med olika uppdrag inom utveckling och tillverkning, samt mot kunder.

Vilken ser du som den viktigaste kompetensen i kvalitetsrollen?

– Jag tror att det kan vara olika. En viktig sak för alla är att jobba med fakta, så att det går att förebygga och följa upp beslut och prestanda.

Marco Ghisler, produktkvalitetschef på Ericsson.
Marco Ghisler, produktkvalitetschef på Ericsson.

Vad är kvalitetsprofessionens viktigaste uppgift?

– Att med metoder och verktyg skapa förutsättningar för organisationen att veta vad som är viktigt att ha koll på, och varför.

Vilket stöd har du från ledningen i kvalitetsarbetet?

– Vi har engagerade chefer och man är delaktig i kvalitetsaktiviteter, både kortsiktigt och långsiktigt.

Vad driver dig i ditt uppdrag?

– Intresse. Att få se resultat av att förebygga kvalitetsproblem genom samarbete och fokus.

Hur skapar du medarbetarengagemang kring kvalitetsfrågor?

– Genom att visa intresse och involvera medarbetarna i varför kvalitet är viktigt, och att det skapar förutsättningar för dem att jobba förebyggande.

Vad är du mest stolt över att ha lyckats med?

– När vi löste ett allvarligt kundproblem på en av våra produkter. Därefter kunde vi förebygga liknande problem genom att adressera metoder och verktyg. Jag är stolt över att vi samarbetar mellan många funktioner, och över att det finns ett genuint intresse och engagemang – inte bara kunskap – hos teamen.

Vad är de största utmaningarna på din arbetsplats just nu?

– Nja… Tid, kanske… Att jobba med förändringsarbete tar tid. Speciellt om det påverkar funktioner utanför min egen organisation. Vi är ett stort företag innehållande många faktorer som påverkar kvalitén.

Vilket är ditt framgångsrecept – nyckeln till en framgångsrik förbättringsresa?

– Engagemang och intresse. Och förmånen att ha väldigt bra kollegor.

Vilka metoder och verktyg använder du i ditt arbete?

– PowerPoint, Excel, Whiteboard, Teams. Och kvalitativa metoder ”face to face” och med whiteboard.

Hur ser du på balansen mellan struktur och kultur?

– Kvalitet börjar med ett mindset och att ha en kvalitetskultur är viktigt. Men för att uppnå kontinuerlig kvalitet måste det finnas struktur och processer. Om ingen är intresserad så prioriteras ofta kvalitet ner. Ett sätt att göra kvalitetsarbetet viktigt är att koppla det till pengar.

Hur skapar man värde för dem verksamheten är till för?

– Här är det nog viktigt att fokusera på att ta bort hinder som inte är värdeskapande. Att förenkla och tydliggöra vad som är viktigt och när.

Vilket konkret resultat har kvalitetsarbetet gett upphov till?

– Färre problem och kvalitetskostnadsbrister. Nöjdare kunder. Nöjdare medarbetare. Det är de som är viktiga.

Nämn några lärdomar du dragit som produktkvalitetschef?

– Det som har varit en ledstjärna är att som chef statuera exempel, och har roligt. Om jag tycker det är viktigt så är det enklare att få andra att känna att det är viktigt.

Har kvalitetsrollen förändrats sedan du började?

– Ja, den är dynamisk, och måste formas efter varje behov och verksamhet.

Hur skulle du vilja se rollen i framtiden?

– Att jobba mer proaktivt och tidigt i produktlivscykeln och produktfasen, både internt och ur ett kundperspektiv. Det finns många viktiga kvalitetsroller. Jag tror att nyckeln är att förstå helheten och hur saker påverkar varandra. Från strategiskt till mer operativt. Kvalitet ska vara integrerat i verksamheten. Inte ligga utanpå.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.