Att lära sig bli ledare

Det går att lära sig att bli en ledare och det finns utbildningar för det. Men grundförutsättning är att man måste ha viljan att bli ledare och vara intresserad av människor. Det menar Ann Westerberg som är programansvarig på Mgruppen, ett företag som har kurser i ledarskap, management och personlig utveckling.

Chef och ledare är inte samma sak. Den stora skillnaden är att man som chef har en befattning och tillsätts ovanifrån medan en ledare tillsätts underifrån och har förtroende från gruppen. En ledare kan entusiasmera folk och får dem att känna glädje och stimulans.

– Det är självklart bra om det är samma person, att chefen samtidigt är en ledare, säger Ann Westerberg.

Enligt henne kännetecknas en bra chef av att han ser varje individ i gruppen, försöker frigöra medarbetarnas potential, ger de utrymme och låter de själva påverka sin arbetssituation samt ta ansvar. Dessutom måste en chef ta tag i konflikter, ge feedback och acceptera sitt ansvar för att åstadkomma någon form av resultat.

– Det handlar om att tydliggöra mål, visioner och strategier. Det bästa är en kombination av att tydliggöra ramar och låta medarbetarna verka fritt inom dessa. Chefskap ska varken vara laissez-faire eller diktatoriskt, säger Ann Westerberg.

Ledarskap tränas med rollspel

Finns viljan till personlig utveckling och förändring kan man lära sig att bli en bra chef. Nyckeln till det är god självkännedom och tydlighet. Mgruppen erbjuder olika utbildningar för att lära sig ett bra chefskap, bland annat jobbar man mycket med gruppövningar i form av rollspel. Några kursdeltagare får agera medarbetare och man spelar upp så vardagsnära situationer som möjligt.

– För lärandet är det viktigt att direkt tillämpa de tips man har fått. Då kan man också prova på ett nytt beteende. En person som är mer tillbakadragen kan prova på att vara mera pushig, en mera dominant och pratig person kan prova på att vara mera dämpad, säger Ann Westerberg.

Sedan får man feedback av gruppen om hur man har uppfattats och hanterat situationen. Det tillför nya kunskaper om en själv och ökar självkännedomen vilket är en grundförutsättning för bra chefskap. All kunskap måste nämligen integreras i den egna personligheten. Att gå omkring och låtsas vara någon man inte är fungerar inte i längden.

– Det bästa du kan göra är att bli väldigt bra på att vara dig själv. Det gäller också för chefer, säger Ann Westerberg.

Det viktigaste när man blir erbjuden en chefsbefattning är att fråga sig varför man vill ha jobbet. Är det för att man får högre lön och tjänstebil ska man nog inte tacka ja, anser Ann Westerberg.

– Men är det för att jag vill påverka och skapa resultat då är det ett yrke för mig. Det behövs en kombination av att vilja visa resultat och att förstå att det är människor som skapar dessa resultat.

Viktigt att vara medveten om sin värdegrund

Det finns ett antal olika ledarskapsutbildningar, vissa har en bredare inriktning och andra är mer specialiserade. En del personer är kanske bra på människor, men måste lära sig mer om den affärsmässiga delen, för andra är det tvärtom.

Som chef måste man först och främst kunna leda sig själv och vara medveten om sin egen värdegrund. Samtidigt krävs det av en bra chef att vara tydlig. Ann Westerberg råder exempelvis att inte blanda kritik och beröm och att alltid ge exempel.

– Många är känsligare för kritik och blandar man kritik och beröm kan det hända att personen inte kommer ihåg hälften av det man har sagt. Det måste också finnas ett dialogmoment så att personen får ansvaret och blir engagerad i förbättringsarbetet, säger Ann Westerberg.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.