Att leda genom mål

Ett vanligt problem för många chefer är att de ägnar för mycket tid åt brandkårsutryckningar och därför inte hinner med det viktiga strategiska arbetet. Boken Leda genom mål handlar om hur man som chef kan förbättra sin strategiska förmåga så att man får en bättre balans mellan de strategiska och de operativa uppgifterna. Genom att leda verksamheten genom mål, genom att skapa en gemensam helhetssyn där hela ledningsgruppen fördelar arbetet inom sig och genom att använda effektiva metoder för att sätta mål, ökar chanserna att lyckas som chef – även på lång sikt. Boken är skriven av Krister Forsberg och ges ut av Liber inom serien Exec.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.