”Att leda Lean kan inte delegeras till konsulter”

Forskning Om Lean-processerna i ett företag ska kunna utvecklas går det inte att förlita sig helt på konsulter. Företagsledningen måste stötta människorna i företaget att utvecklas samtidigt. Det säger Jonas Renström, forskare vid Högskolan i Gävle.

”Att leda Lean kan inte delegeras till konsulter”

Många företag hoppar på Lean-tåget, men endast 10 procent når dit de vill. Problemet, enligt Jonas Renström är att många stirrar sig blinda på verktygen snarare än förhållningssättet och ledarskapet. I sin forskning har han studerat Lean-implementering i ett större svenskt industriföretag. Hans resultat visar att rätt ledarskap och ledning i organisationen är avgörande för om företaget når sina mål eller inte.

– Det blir inte särskilt bra om man förlitar sig på konsulter istället för att träna sin egen organisation. Ofta tar ledningen in konsulter högt uppe i pyramiden och sedan jobbar konsulterna nere på fabriksgolvet. Då har man alltså klivit förbi kanske tre chefsled. När konsulterna sedan går, då har man tre nivåer som inte känner något ägarskap i frågan och som kanske inte har varit med och lärt sig systemen, säger han.

Konsulter kan bidra med viktig kunskap men som företag behöver man säkra att ägarskapet för utvecklingen av Lean finns hos egna chefer och inte hos inhyrda konsulter. Hur man använder sig av konsulter behöver därför noga övervägas, anser Jonas Renström.

– Företagets ledningsgrupp är nyckeln när Lean ska införas. De ska sätta strukturer för lärande och även själva delta i det arbete som sker. Först måste de se till att de själva förstår, sedan kan de börja träna och coacha sin organisation. Organisationen måste vara klar över varför de vill införa Lean, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.