Att leda med instinkt eller insikt

I denna bok tar Gerhard Bley med läsaren på sin resa från ett traditionellt hierarkiskt ledarskap till det han kallar empatiskt ledarskap.

Med 20 års vd-erfarenhet från både näringslivet och ideella organisationer har Gerhard Bley valt att sammanfatta sina erfarenheter av ledarskap i en bok, Instinkt eller insikt. Själv har han sett både bra och mindre bra exempel på ledare – och riktigt dåliga. I boken beskriver utlämnande sin väg från traditionellt management till det han kallar empatiskt ledarskap.

Denna ledarskapsstil är anpassad efter situationen och har fokus på resultat, personlig utveckling och motivation. Han beskriver vilken kraft och framgång detta kan skapa i en organisation och betonar hur synsättet kan få människor i allmänhet, och ledare i synnerhet, att uppleva större harmoni och tillfredsställelse i livet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.