Att leda tillsammans

Många gånger när man är ute och reser så märker man att synen på ledarskap är annorlunda än den svenska. Och då handlar det om att ledarskapet ofta är mer eller mindre hierarkiskt, att det alltid finns chefer som ska ha ett ord med i allt. Det gör att ledarskapet skiljer sig en del från det ofta konsensusbetonade ledarskap som präglar svenska företag och organisationer. Här är ofta ledarna mindre hierarkiska och besluten tas mer efter gemensamma diskussioner.

Trots detta tror jag att även synen på det svenska ledarskapet fokuserar för mycket på själva ledarna och för lite på medarbetarna. Det är också något som motivationstalaren Jörgen Oom trycker på i en artikel i denna utgåva. Han menar att det talas för mycket om hur en bra ledare ska vara och för lite om medarbetarskap. Det är en klok tanke, för i dagens tjänstebetonade företag är det trots medarbetarnas kunnande, ambitioner och vilja som driver verksamheten framåt.

Men det viktiga är att också medarbetarna inser detta fullt ut, annars är risken att de inte riktigt tar ansvar för att engagera sig och för att lösa problem som uppstår. Istället för att gnälla på något som inte riktigt fungerar kan de faktiskt ta tag i problemen själva. Och drivs inte arbetet med verksamhetsutvecklingen tillräckligt engagerat eller hårt av ledningen, kan man genom ett eget engagemang driva på utvecklingen till det positiva mer än man tror.

Med ett större engagemang och ansvar följer också högre status och att ledningen lyssnar mer. Genom att driva frågor och ta ansvar finns mycket mer att vinna än många tror. Det är kort sagt bara att sätta igång att mer ansvar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.