Att lyckas med projekt

Att lyckas med projekt är en bok som ger handfasta råd om hur man lyckas med projekt i en organisation. Metodiken som beskrivs ger möjlighet att ”tänka efter före”. Den grundar sig både på forskningsrön och på författarens egna erfarenheter. Boken riktar sig till chefer och ger insikt i de olika roller en chef kan tänkas ha i ett projekt och kunskaper om vad man praktiskt förväntas göra. Författaren ger exempel på framgångsfaktorer och fallgropar som påverkar projektets resultat och hur chefen kan skapa respektive undvika dem. Boken är skriven av Monica Lööw och ges ut av Liber.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.