Att se helheten

Hur ska man få igång ett systematiskt arbete i en kommun eller ett landsting? Den frågan är det säkert många som ställts sig och uppenbarligen är svaret inte helt självklart. Det verkar faktiskt som om man på många håll famlar en aningen efter hur man ska angripa problemet och testar många olika metoder. Risken är dock att man får något av en stuprörseffekt där man missar helheten. Å andra sidan är naturligtvis varje ambition till att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete bra och om något går bra, även om det området det berör är begränsat, så kan det ha en positiv effekt på resten av organisationen.

I stadsdelen Tynnered i Göteborg har man satsat på ett helhetsgrepp i sitt kvalitetsarbete just för att undvika stuprörseffekten. Man ser hela den kommunala verksamheten som ett antal processer. I fokus har man satt arbetslaget och försökt att definiera vad de anställda egentligen har för uppgift. Andra bärande ingredienser i Tynnereds koncept för att få igång ett genomgripande kvalitetsarbete är att satsa på en systematisk chefsutbildning, då cheferna trots allt är de som ska leda utvecklingen.

I denna utgåva finns också några artiklar om ledarskap, en nog så viktig del i kvalitetsarbetet. I dessa påpekas det närmast självklara faktum som tyvärr ofta glöms bort, det vill säga att nästan ingen föds till att vara chef. Det är något man lär sig.

En annan artikel tar upp det faktum att det också finns personer som inte ska vara chefer. För även bland chefer finns det psykopater. Det är bara att se på sin egen organisation; finns det någon chef som är underhållande men totalt opålitlig, manipulativ och egotrippad? Vi har faktiskt roat oss med en liten test.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.