Att se nya möjligheter

Ett problem när det gäller att genomföra ett utvecklings- och förändringsarbete är att få alla i en verksamhet att se möjligheten som ligger i en verklig förändring. Här finns alltid en tröghet som inbland har en tendens att bli övermäktig. Det är först när man lyckats övertyga tillräckligt många skeptiker som en väg till framgång finns. Detta i sig är den stora utmaningen.

Ännu värre är det om förändringsbenägenheten är liten på ledningsnivå. Då finns förmodligen inte någon annan framkomlig väg än att på sikt byta ut personerna ifråga. För har man inte förmågan att se nya möjligheter är det ett starkt handikapp när det gäller att utveckla en organisation eller ett företag.

I ett vidare perspektiv så gäller det alltid att se nya möjligheter. Intressanta exempel på detta tema tas upp bestsellern Blue Ocean Strategy som handlar om en en annan väg till framgång för företag än den traditionella. Det vanliga sättet att utveckla nya affärer bygger på konkurrens, att man försöker slå sig in på en attraktiv marknad och göra sitt yttersta för att vara först, pressa priser eller att möta och överträffa kundernas behov.

I Blue Ocean Strategy visar de två författarna, forskarna och professorerna W Chan Kim och Renée Mauborgne på ett annat framgångsrecept. Det handlar i korta drag att upptäcka den ”blå oceanen” med oupptäckta affärsidéer utanför den ”röda oceanen” med befintliga idéer. Att inte titta på konkurrenterna och att hitta nya fält att utveckla är naturligtvis något som framgångsrika företag gjort under 100-tals år. Det intressanta med boken att den pekar på att det finns en grundläggande strategi bakom dessa företag som det går att lära sig och att förstå.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.