Att ta kontroll över stressen

Arbetsmiljö Stressforskarna Bengt B. Arnetz och Rolf Ekman förklarar i sin nya bok, Stress – gen, individ, samhälle, hur stress påverkar oss och varför det är hög tid att ta detta folkhälsoproblem på allvar.

Att ta kontroll över stressen

Att ta kontroll över stressen, på individ- och organisationsnivå. Det är ett av de tydliga fokusområden som författarna till boken Stress – gen, individ, samhälle, tar fasta på. Bland annat beskrivs organisationsstress som ett nytt giftigt ämne i kunskapssamhället som måste hanteras förebyggande och med nya saneringsregler.

Flera av världens ledande stressforskare medverkar i boken och belyser stress ur flera olika infallsvinklar, bland annat hur människan påverkas kroppsligt, psykologiskt och socialt. Vikten av att värna om vår mentala hälsa och påverkan av negativ stress är också ämnen som behandlas.

Boken Stress har under tio års tid använts som kursbok om stress och i denna nya upplaga är hälften av kapitlen nyskrivna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.