Att välja rätt väg

Ska företag fokusera på kärnverksamhet eller förnyelse? Ska de satsa på den befintliga kompetensen eller på att utveckla ny? Dagligen ställs företag inför långsiktiga val som kan få stor betydelse för dess utveckling. Boken Kärnkompetens – specialisering eller diversifiering diskuterar hur man i företag ska kunna fatta beslut om man vill specialisera sig eller ägna sig åt olika verksamheter samtidigt.

I boken diskuteras de svårigheter som hör ihop med att vara innovativ respektive specialiserad och skillnaden mellan att arbeta med produkter respektive kompetenser. Som praktiska exempel tar författarna Lars Bengtsson och Thomas Kalling upp SCA och Trelleborg, som är två svenska koncerner som genom åren haft olika skepnader och handlingsmönster. Boken presenterar mekanismer som har påverkat deras utveckling – vad ligger bakom organisationernas vägval? Boken är utgiven av Liber förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.