Att visa respekt är chefens väg till framgång

Ledarskap Att bli behandlad med respekt har tydlig påverkan på anställdas engagemang i arbetet. Men endast hälften av alla anställda upplever att de bemöts med respekt av ledningen på jobbet, visar en global undersökning.

Varken bekräftelse eller beröm kommer i närheten av den effekt på medarbetarnas engagemang som när ledningen bemöter sina anställda med respekt. En global studie visar att de är 55 procent mer engagerade än andra.

– Tyvärr är det mer än hälften som säger att de inte bemöts med respekt från ledningen, skriver Christine Porath på Harvard Business Review, som har gjort undersökningen tillsammans med produktivitetsexperten Tony Schwartz.

Av de tillfrågade som bemöts med respekt från ledningen upplever 56 procent bättre hälsa och trivsel. 89 procent känner större livs- och arbetsglädje, 92 procent tycker att det är lättare att fokusera och prioritera. De känner 1,72 gånger större tillit och trygghet, 1,26 gånger djupare meningsfullhet. Det är 1,1 gånger mer sannolikt att de vill stanna hos arbetsgivaren.

Omvänt leder respektlöst bemötande till mindre motiverade medarbetare, lägre produktivitet, högre sjukskrivningskostnader och större personalomsättning. Ohövlighet frestar på arbetsminnet och försämrar därmed den kognitiva förmågan. Alla reagerar mer eller mindre, vissa genom att prestera sämre med flit.

Varför bemöter då inte ledningen sina medarbetare med respekt? Enligt Christine Poraths undersökning är det endast 4 procent som är ohövliga och respektlösa för att de trivs med det. I övriga fall handlar det om bristande självinsikt. De flesta chefer som behandlar sina medarbetare respektlöst inser alltså inte hur deras beteende påverkar andra.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.