Åtta sätt att räkna på vinsterna

Kvalitet Att visa vad det kostar att strunta i kvalitetsarbetet kan vara ett sätt att väcka ledningens intresse för frågan. Ett sätt är att lyfta fram några konkreta problem i det dagliga arbetet och visa vad det kostar verksamheten i merkostnader eller förlorad arbetstid. Här är några tips.

Fel. Vad kan man tjäna på att undvika fel i produktionen? Vilka merkostnader för de med sig? Vad kostar det att inte leverera bra saker eller att inte leverera i tid?

Dubbelarbete. Vad kan man vinna på att samordna arbetsuppgifter? Går det att göra samma sak mer effektivt?

Dålig kommunikation. Glapp i kommunikationen, brist på information, dåliga eller onödigt många överlämningar skapar både irritation och stjäl onödig tid från annat. Otydlighet i exempelvis avtal med kunder och leverantörer kan också leda till direkta kostnader för företaget, eller förlorade inkomster.

Dåligt samarbete. Var kärvar det i processerna? Vad kan man tjäna på om missförstånd, tidsspill för att reda ut oklarheter och förseningar kan undvikas?

Flaskhalsar. Vad blir det stopp i flödena och hur påverkar det produktionen? Vad kostar det i tidsförluster eller förlorade inkomster? Hur mycket skulle effektiviteten kunna höjas om flaskhalsarna försvann?

Felaktigt handhavande. Har alla utbildning för det de ska göra? Är instruktionerna felaktiga, eller saknas det instruktioner?

Felaktiga hjälpmedel. Finns det bra hjälpmedel för att utföra arbetet? Det kan handla om allt ifrån it-stöd till hjälpmedel som gör att arbetet blir enklare att utföra.

Erfarenhetsåterföring. Handlar både om att lära sig av sina misstag, men också att göra överlämningar inom processen där man inte missar viktig information. Får nästa del i kedjan adekvat information?

Hur gör du för att synliggöra vinsterna med kvalitetsarbetet? Mejla oss och berätta på info@kvalitetsmagasinet.se!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.