nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Attityder och kultur står i vägen för förändringar

Allt fler chefer förväntas driva förändringsarbeten, enligt IBMs studie Making Change Work. Samtidigt misslyckas nästan 60 procent av alla projekt med att nå sina mål.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Främsta orsaken till att man misslyckas är attityder och företagskultur. Nästan 60 procent av de tillfrågade förändringsansvariga och projektledarna i studien säger att förändring av attityder är den största utmaningen i förändringsprojekt, tätt följt av företagskultur, som 49 procent anger som det största problemet. Dessa utmaningar är mycket svårare att bemästra än exempelvis brist på resurser.

Men i studien hittade man också ljuspunkter. I en typ av projekt var så mycket som 80 procent lyckosamma. Gemensamt för dessa projekt var att de hade realistiska förväntningar och god insikt i vad ett förändringsprojekt innebär, att väletablerade processer användes i förändringsarbetet, att de anställda var involverade och att strategiska investeringar gjordes i projektet istället för att ”kasta pengarna på problemen”.

Studien är baserad på intervjuer med drygt 1500 förändringsansvariga i 15 länder. Enligt de tillfrågade misslyckas nästan 60 procent av alla projekt med att nå sina mål.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.