nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Attityder och kultur står i vägen för förändringar

Allt fler chefer förväntas driva förändringsarbeten, enligt IBMs studie Making Change Work. Samtidigt misslyckas nästan 60 procent av alla projekt med att nå sina mål.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Främsta orsaken till att man misslyckas är attityder och företagskultur. Nästan 60 procent av de tillfrågade förändringsansvariga och projektledarna i studien säger att förändring av attityder är den största utmaningen i förändringsprojekt, tätt följt av företagskultur, som 49 procent anger som det största problemet. Dessa utmaningar är mycket svårare att bemästra än exempelvis brist på resurser.

Men i studien hittade man också ljuspunkter. I en typ av projekt var så mycket som 80 procent lyckosamma. Gemensamt för dessa projekt var att de hade realistiska förväntningar och god insikt i vad ett förändringsprojekt innebär, att väletablerade processer användes i förändringsarbetet, att de anställda var involverade och att strategiska investeringar gjordes i projektet istället för att ”kasta pengarna på problemen”.

Studien är baserad på intervjuer med drygt 1500 förändringsansvariga i 15 länder. Enligt de tillfrågade misslyckas nästan 60 procent av alla projekt med att nå sina mål.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.