Attraktiva medarbetare är lojala

En person som är attraktiv på arbetsmarknaden är mer nöjd med sin nuvarande arbetsplats och mer benägen att stanna kvar än andra.
Det konstateras i en nyligen publicerad undersökning om svenska medarbetares tillfredsställelse och lojalitet.

Rapporten innehåller resultaten från Nordic Employee Index 2001, som är en undersökning av anställdas tillfredsställelse, motivation och lojalitet i de nordiska länderna. Initiativtagare är CFI Group, ett svensk-amerikanskt managementkonsultbolag, och Markedsconsult, ett konsultföretag i Danmark.

– Hur bra ett företag är kan mätas genom beteende hos kunder, medarbetare och samhälle. På kundsidan finns många väl fungerande verktyg, men motsvarande verktyg saknas ofta för de andra dimensionerna. Syftet med Nordic Employee Index är att lyfta fram affärsfokuserade medarbetarstudier, säger Thomas Zachariasson på CFI Group.

Skillnad mellan olika grupper

Studien mäter tillfredsställelse, motivation och lojalitet, som definieras som trofasthet och engagemang. Därefter jämförs resultaten mellan olika grupper, baserade till exempel på kön, ålder, sektorer och verksamhetsstorlek.

Undersökningen visade bland annat att yngre medarbetare är mindre motiverade, tillfredsställda och lojala än äldre medarbetare. Detsamma gäller för anställda i stora företag jämfört med små företag. Det gäller också för anställda i offentlig sektor, vilket kan bero på att arbetsplatserna ofta är större än de i privat sektor. Män visade sig vara något mer motiverade och tillfredsställda i sitt arbete än kvinnor och dessutom mer trogna sina arbetsgivare, medan kvinnor är något mer engagerade.

Enligt Thomas Zachariasson är de flesta resultaten vad man kunde förvänta sig. Men det fanns ett resultat som överraskade. Det visade sig att ju fler alternativa anställningsmöjligheter en person hade, desto mer motiverad och lojal var denna person.

– Det visar att företag och organisationer inte ska låta bli att satsa på kompetensuveckling av rädsla för att personerna sedan ska försvinna från arbetsplatsen. I stället är det så att om en anställd känner sig fri och vet att företaget engagerar sig i den egna utveckling blir den anställde mer engagerad i det den gör, konstaterar Thomas Zachariasson.

Arbetsvillkor viktigast

Eftersom undersökningsmodellen är allmänt hållen för att fungera över lands- och branschgränser svarar den inte på frågan vad en arbetsgivare specifikt ska göra för att få mer nöjda och lojala medarbetare. Men den visar tydligt att arbetsvillkor är den dominerande drivkraften.

– För att bestämma vilken som är den viktigaste dimensionen för åtgärdsarbete måste man ta reda på vad som är viktigast för de anställda. Undersökningen visade att löner och förmåner inte är så viktiga, utan arbetsuppgifter och innehåll i arbetet, säger Thomas Zachariasson.

I Nordic Employee Index 2001 ingår resultat från studier även i Danmark, Norge och Finland. På Island kommer mätningar att göras under 2002. Vid en jämförelse visade det sig att svenskarna är minst motiverade, tillfredsställda och lojala i Norden. Mest nöjda och lojala är danskarna. Thomas Zachariasson varnar dock för att dra för allt för långtgående slutsatser från de resultaten, eftersom det finns faktorer som kan förklara skillnaderna.

– I Sverige har vi många stora företag och en stor offentlig sektor, och där tenderar anställda att vara mindra nöjda och lojala, säger han. Dessutom har vi i andra studier sett att svenskar är mer kritiskt ifrågasättande och mer benägna att säga vad de verkligen tycker än människor i de övriga nordiska länderna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.