nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för admin

Hitta rätt tajming för problemlösning

Recension

I denna underhållande och väl underbyggda bok ger Daniel Pink råd om bättre tajming i allt från studier och arbete till träning och relationer. Kapitlen avslutas med tips som underlättar att omsätta insikterna i handling.

*Planering och efterarbete är helt centrala för lärandet och utveckling av undervisningen.
Planering och efterarbete är helt centrala för lärandet och utveckling av undervisningen. Bild StockAdobe.

Högre kvalitet i skolan om lärare planerar ihop

När lärarna kan planera och efterarbeta undervisningen tillsammans blir kvaliteten högre. Men de flesta lärare tycker att möjligheter för detta saknas. Därför finns inte viktiga förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund, enligt en studie från Karlstad universitet.

*
Skolbetyg är ett bättre mått på vem som kommer att fullfölja en högskoleexamen än vad högskoleprovet är.

Kvinnor mer motiverade än män

Skolbetyg är ett bättre mått på vem som kommer att fullfölja en högskoleexamen än vad högskoleprovet är. Bakom höga betyg ligger motivation och ansträngning, och kvinnor är mer motiverade än män, enligt en ny forskningsrapport.

Bokomslag: Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse.

Ögonöppnare om jämställdhet

Recension

Tillsammans återskapar vi ojämställdhet om och om igen. Men varför blir det så? Med hjälp av tankeväckande exempel beskriver Nanna Gillberg varför vi inte skapar ett jämställt samhälle.

*Kvalitetsskillnaden mellan skolor är orättvis, tycker Lärarnas Riksförbund.
Kvalitetsskillnaden mellan skolor är orättvis, tycker Lärarnas Riksförbund. Bild Stock Adobe.

”Orimliga kvalitetsskillnader i skolan”

Skillnaderna i kvalitet på skolan i olika kommuner är helt orimliga och orättvisa, menar Lärarnas Riksförbund, som har gjort en sammanställning av hur kommunerna presterar utifrån sina olika förutsättningar. Bengtsfors toppar listan.

*Resenärerna är allra nöjdast med buss som transportmedel.
Resenärerna är allra nöjdast med buss som transportmedel.

Bekvämlighet går före klimatet för resenärer

Det är långt kvar till ett hållbart resande, enligt den senaste mätningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Resenärer väljer resesätt efter restid och pris, inte med hänsyn till klimatpåverkan. Långfärdsbussar har mest nöjda kunder.

*SIS, Swedac och PRV åker på turné för att sprida kunskap.
SIS, Swedac och PRV åker på turné för att sprida kunskap. Bild Stock Adobe.

Kvalitets-trio sprider kunskap på turné

Nu ger sig Sis, Patentverket och Swedac ut i landet för att hjälpa små och medelstora företag med att ta vara på värdena i sina bolag genom att lära sig mer om bland annat patent, standardisering och ackreditering.

*Fri sikt och dagsljus bör prioriteras på arbetsplatser.
Fri sikt och dagsljus bör prioriteras på arbetsplatser. Foto Stock Adobe.

Dagsljus och fri sikt gör gott på jobbet

Vi mår bättre och presterar mer på jobbet när vi ser dagsljus och har utsikt genom ett fönster, enligt en ny forskningssammanställning. Därför bör dagsljus prioriteras framför elektriskt ljus på våra arbetsplatser.