nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för admin

Yvonne Lagrosen
Yvonne Lagrosen.

Friktion bra grogrund lärande

Recension

När olika personers erfarenheter ställs mot varandra i den lärande organisationen kan friktion uppstå. Men den kan vara bra grogrund för lärande menar författarna till boken Den lärande organisationen 2.0.

*Åsa Rönnbäck

Är processkartläggning överskattat?

Få har skapat en processorientering som leder till minskad resursåtgång och ökad kundnytta. Istället har processorienteringen lett till en ökad komplexitet och byråkrati i en del verksamheter. Är processkartläggning överskattat?

Lauri Nevonen

Debatt: Vinster och kvalitet hänger samman

Debatt

Under våren avser regeringen – med stöd av Vänsterpartiet – att lägga fram en proposition med förslag om vinsttak för privata bolag inom skola och omsorg, en proposition som troligen helt kapitulerar inför kvalitetsmätningar och högre kvalitetskrav. Det är ett orimligt och djupt oroande ställningstagande.

Tina Bohlin är projektledare på det svenska standardiseringsinstitutet, Sis.

Socialt ansvarstagande kryper allt närmre kvalitet

Blogg

"Många vill snylta på hållbarhetsbegreppet idag, så också vi kvalitetsmänniskor", skriver Tina Bohlin och konstaterar att hållbarhet kombinerat med kvalitetstänk blir ett win-win för alla.

Bryt vanan genom en ovanlig vardag

Recension

Små förändringar kan leda in på nya oväntade vägar. Det kan handla om att skapa udda gruppsammansättningar eller att bryta invanda mönster i vardagen. Det här är en oväntat uppfriskande bok om att skapa en tillvaro på arbetsplatsen där kreativitet och innovation kan frodas, enligt KM:s recensent Simon Hall.

*
Lars Sörqvist är vd för Sandholm Associates, ansvarig för ämnet kvalitet vid Kungliga Tekniska Högskolan samt vice president för International Academy for Quality. Bland mycket annat.

Från framgångsfaktor till överlevnadsfaktor

Kvalitet har länge varit en viktig framgångsfaktor för många företag och organisationer, men någonting är på gång att hända. Kvalitet är inte längre bara en framgångsfaktor utan även en ren överlevnadsfaktor. Och denna utveckling går snabbt. Till detta finns flera skäl, skriver Lars Sörqvist i sin blogg.

*
När utbildbarhet hos de anställda är viktigare än akademiska studier krävs nya utvecklings- och karriärvägar inom organisationerna. FOTO: Shutterstock

HR står inför stora utmaningar

"Förändringsresan måste börja nu"

Debatt

Utbildbarhet och kompetensförsörjning blir en allt viktigare fråga framöver. Om HR ska överleva i den förändrade omvärlden så måste den genomgå en dramatisk förändringsresa. Och det är hög tid att börja nu.

Det är dags att på allvar ta tag i frågan om pseudovetenskap i samhället, tycker Mattias Lundberg.

Bättre upphandling ger mindre trams för skattepengar

Debatt

I en krönika som publicerades i ett antal dagstidningar tidigare i augusti, berörde skribenten Lisa Magnusson föredömligt ämnet pseudovetenskap inom offentlig verksamhet. Hon nämnde i sin krönika ett antal exempel på köp av pseudovetenskapliga tjänster som kommuner, landsting och myndigheter gjort den senaste tiden.

Nå framgång med salutogen kultur

Recension

Kultur, klimat och kvalitet hänger ihop. Denna bok ger förståelse för vad kultur och värderingar är, men visar också hur man i sitt ledarskap kan påverka dessa genom ett salutogent synsätt.

Långsiktig livskraft

Recension

Vad kännetecknar livskraftiga verksamheter, som står emot kriser och levererar goda resultat över lång tid? Det är utgångspunkten i denna djupdykning i begreppet organisatorisk resiliens.