nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Anders Pauser

E-post: anders.p@kvalitetsmagasinet.se

Fyra steg för att lösa problem med ditt team

Problem i verkligheten är ofta inte så välstrukturerade att de går att lösa med enkla och självklara lösningar. Det hävdar den amerikanske psykologen David Jonassen på University of Missouri, på sajten Inc.com. Men har han ger också fyra sätt att lösa dess komplexa problem.

För få bidrar till innovationer

Trots att merparten av de anställda menar att bidrag till innovationer i företag är deras ansvar, fick långt ifrån alla resurser för att kunna bidra. Det visar en undersökning av 3 500 anställda i företag i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Indien.

*
Carina Molin och Jellinka Hall, Värmdö kommun. Foto Nomi Melin Lundgren.

Årets Leanbyggare till Värmdö

Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning har tilldelats utmärkelsen Årets Leanbyggare. Bakom utmärkelsen ligger ett omfattande förändringsarbete för att effektivisera bygglovsprocessen och därigenom skapa ett effektivare byggande. Priset delades ut den 9 mars på Årets Bygge-galan.

Forskning om den skandinaviska modellen

Under 70- 0ch 80-talet var den skandinaviska organisationsmodellen en internationell förebild. Sedan har utvecklingen gått mot mer standardiserade modeller. Nu startar Högskolan i Skövde ett projekt för hur idéerna från den skandinaviska modellen lever kvar.

Stärkt kvalitet i demensvården

Regeringen vill stärka kvaliteten i demensvården. I en satsning vill man bland annat ta fram utbildningsmaterial för att motverka tvång, öka användningen av två kvalitetsregister och skapa av en nationell strategi kring demens.

Osäkerhet kring hur jobbrotation ska ske

Det vetenskapliga stödet för att jobbrotation och arbetsväxling ger en bättre arbetshälsa är tunt, visar en forskningsrapport som beställts av Arbetsmiljöverket. Ändå är de flesta forskare överens om att varierad fysisk belastning minskar ohälsan i arbetslivet, men ingen vet hur, enligt rapporten.