nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Anna Nyström

E-post: anna.n@kvalitetsmagasinet.se

*
Jan Artem Henriksson och Malin Rapp vid utbildningsföretaget SelfLeaders har precis inlett ett samarbete med Harvard University kring självledarskap.

Amerikanskt intresse för svensk ledarskapsmodell

Den svenska ledarskapsmodellen ger goda förutsättningar för engagerade medarbetare. Det är en av anledningarna till att Harvard University nu inlett ett samarbete med svenska ledarskapsutvecklare.

*På väg mot Mount Everest
Markus Hällgren har studerat hur grupper i väntan på att bestiga Mount Everest hanterar de risker som uttråkning innebär.

Därför är det farligt med uttråkade medarbetare

Vad händer när medarbetare blir uttråkade på jobbet? Forskaren Markus Hällgren åkte till Mount Everest för att ta reda på hur gruppen och ledarskapet påverkas i en miljö som präglas av tristess.

Anna Nyström, chefredaktör

Sätt ledarskapet först

Ledare

Digitaliseringen förändrar, förnyar och hittar lösningar vi tidigare bara fantiserade om. Men för att lyckas med digitala satsningar – oavsett om det handlar om att möta sina kunder via nya kanaler eller att automatisera arbetsuppgifter – så handlar det i slutändan om människor.

Doktoranden Sofia Serholt har undersökt hur elever interagerar med en så kallad humanoid robot.

Robot kan hjälpa till i skolan

Robot som extra resurs i klassrummet? Ja, det fungerar, visar en färsk avhandling från Göteborgs universitet.

Bok om den personliga retoriken

Bli bättre på att övertyga, beröra och inspirera

Läsvärt

Förmågan att framföra sitt budskap på ett effektivt och engagerande sätt är något som alla chefer har nytta av att utveckla. Nu finns en ny bok i ämnet som ger insikt i både de retoriska grundverktygen och förmågan att få till ett bra framförande.

*
Lars Koverberg, Koverberg Consulting, och Anders Wistemar, Awance Affärsutveckling, är arrangörerna bakom Kvalitetsdagen, som arrangeras inom konceptet Dagar i Norr.

Ny mötesplats för kvalitetsproffs i norr

Ledningssystem, processer, förbättringsarbete och kvalitetskultur. Det är några av de ämnen som premiären av Kvalitetsdagen i Skellefteå ska behandla. Men mest nyfikenhet har programpunkten kring möteseffektivitet väckt.

*
– Offentlig verksamhet och näringslivet har inte råd att ha medarbetare som går på halvfart för att de inte blir sedda eller lyfts fram av sina chefer, säger Pär Lager. FOTO: Johanna Norin

Så blir du en bättre ledare

Läsvärt

Alla chefer längtar efter engagerade medarbetare. Och alla medarbetare vill ha en chef som får människor att växa, trivas och utvecklas. Nyckeln för att lyckas med detta är ett kommunikativt ledarskap.

– En organisation där alla kommunicerar blir otroligt kraftfull, konstaterar Karin Zingmark.

”Tillåt lite mer kaos i verksamheten”

Ett effektivt kommunikationsarbete kan inte delegeras. Dagens kunder kräver transparens och lyhördhet där de viktigaste budbärarna är våra medarbetare. Men för att lyckas behövs modiga ledare kombinerat med ett gott kvalitetsarbete.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.