nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Åsa Rönnbäck

Åsa Rönnbäck, SIQ.

Känner du engagemang för ditt arbete?

Det finns i forskningen en tydlig koppling mellan sättet att leda och medarbetarnas engagemang. Vad är då felet på dagens ledarskap och ledning? Borde svenska organisationer ledas på ett annat sätt?

Har vi fokuserat för mycket på struktur?

Blogg

Ingen lär väl ha missat den växande trenden att leda genom värderingar och ökad tillit, agility och tjänstedesign? Men den tunga dokumentationen har skapat ett tvivel om befintliga metoder och verktyg inom kvalitetsutveckling är tillräckliga för att kunna hantera den höga förändringstakten som råder.

Åsa Rönnbäck, SIQ.

Finns det ett recept för framgång?

Blogg

När vi läser om organisationer som på bara några år har lyckats vända negativa resultat inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och ekonomi till väldigt bra resultat, blir vi förstås nyfikna. Hur har de gått tillväga? Kan det finnas ett recept för framgång?

Åsa Rönnbäck, SIQ.

Hur bra fungerar din organisation?

Blogg

Kvalitetsutveckling behöver inte alls stå i motsats till en agil och snabbrörlig verksamhet. Men då behöver vi metoder och verktyg som hjälper oss att snabbt kunna se och agera utifrån förändringar, konstaterar Åsa Rönnbäck i sin blogg.

Åsa Rönnbäck, SIQ.

Offentlig upphandling kan bättre

Blogg

Offentlig upphandling har mycket att vinna på ett mer dynamiskt synsätt på kvalitetsarbete. Men oftast blir det inget mer än en ambition i ett förfrågningsunderlag, skriver Åsa Rönnbäck i sin blogg.

Åsa Rönnbäck, SIQ.

Kvalitetsmodeller rustas för framtiden

Blogg

Excellencemodeller är designade för att stärka en kultur som leder till en mer framgångsrik organisation. Men vilken slags kultur behöver vi stärka idag? Är vi rustade för framtiden? undrar Åsa Rönnbäck i ett nytt blogginlägg.

Åsa Rönnbäck, SIQ.

Fokusera på kvalitetskulturen

Blogg

Kortsiktighet sätter käppar i hjulet för kvalitetsarbetet, det saknas ofta en kvalitetskultur. Men vilka beteenden formar en kvalitetskultur? Och går den att mäta? Ny forskning har börjat hitta svaren, berättar Åsa Rönnbäck i sin blogg.