nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Lars Sörqvist

Lars Sörqvist.

Quality 4.0 hetast internationellt

Blogg

Att integrera kunddriven verksamhetsutveckling med teknikdriven verksamhetsutveckling har visat sig vara ett vinnande koncept när vi nu är på väg in i digitaliseringen. Flera länder har anslutit sig till Quality 4.0 som knyter an till det globala programmet Industry 4.0, konstaterar Lars Sörqvist i sitt blogginlägg.

*Lars Sörqvist är vd för Sandholm Associates, docent i kvalitet vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor i kvalitet vid Shanghai University samt vice president för International Academy for Quality.
Lars Sörqvist är vd för Sandholm Associates, docent i kvalitet vid Kungliga Tekniska Högskolan, professor i kvalitet vid Shanghai University samt vice president för International Academy for Quality.

Hur står det till med kvalitetskunskapen i Sveriges högsta ledning?

Organisationen Sverige behöver ett politiskt ledarskap bättre grundat i kvalitetskunnande. Den okunskap eller ovilja som finns att politiskt diskutera och hantera kvalitetsfrågan är oerhört allvarlig. Istället sänds de ut signaler om att mer resurser ska lösa kvalitetsfrågan.

Lars Sörqvist är vd för Sandholm Associates, ansvarig för ämnet kvalitet vid Kungliga Tekniska Högskolan samt vice president för International Academy for Quality. Bland mycket annat.

”Kunskap är inte en kostnad”

Att lära och utvecklas är grunden för framgång. Om man verkligen vill nå framgång och lyckas med kvalitet så är omfattande investeringar i kunskap nödvändiga. Kunskap är något som ständigt behöver förbättras. Detta gäller i allra högsta grad kvalitetsutveckling. Dessvärre upplever jag att kvalitetsprofessionen ofta möter oförstående i omvärlden gällande just kunskap och utbildning.

*
Lars Sörqvist är vd för Sandholm Associates, ansvarig för ämnet kvalitet vid Kungliga Tekniska Högskolan samt vice president för International Academy for Quality. Bland mycket annat.

Innovation är inte en metod!

Blogg

En innovation är resultatet av ett arbete där man hittat lösningen på ett problem som ingen löst tidigare. Att söka efter den perfekta innovationsmodellen är därför helt fel väg att gå, konstaterar Lars Sörqvist i sitt blogginlägg.

*
Lars Sörqvist är vd för Sandholm Associates, ansvarig för ämnet kvalitet vid Kungliga Tekniska Högskolan samt vice president för International Academy for Quality. Bland mycket annat.

Hållbar utveckling börjar i det lilla

Blogg

Hållbarhetsbegreppet blir allt viktigare i dagens verksamheter. För att uppnå de avgörande förändringarna behöver vi en ny utgångspunkt för hur vi arbetar med hållbarhet i våra organisationer skriver Lars Sörqvist, som förespråkar ett mycket starkare mikroperspektiv på hållbarhetsarbetet.

Bra måste ständigt bli bättre

Blogg

Ju bättre man blir desto mer krävs för att bli ännu bättre. Därför är det oerhört viktigt att kontinuerligt utveckla den tillgängliga kvalitetskompetensen i verksamheten, skriver Lars Sörqvist i sin blogg.

Behöver vi en teoretisk grund?

"Ganska ofta upplever jag att människor inte känner till, förstår eller erkänner den kompetens som finns inom kvalitetsområdet", skriver Lars Sörqvist i sin blogg och varnar samtidigt för riskerna med att inte ta kvalitetskompetens på allvar.

*
Lars Sörqvist är vd för Sandholm Associates och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Ökad kvalitetskonkurrens kräver handlingskraft

Debatt

Västvärldens ledare måste släppa blicken från kortsiktiga kvartalsrapporter och istället börja driva förbättringar på alla nivåer. Annars har Kina och Indien snart sprungit om oss, varnar Lars Sörqvist.