nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Leo Olsson

Mejla mig gärna tips på:

E-post: leo.o@kvalitetsmagasinet.se

*
Hannu Husa, rektor Nyköping Strand Utbildningscentrum och Maija Möller Grimakova, rektor Fredrikshovs slotts skola. Foto: Tuana.

Utdelning av utmärkelsen Bättre Skola

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018 har delats ut till de båda pristagarna Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum. Utdelningen ägde rum i samband med Rikskonferensen Bättre Skola i Skövde som pågår den 16 – 17 januari.

*
Sofie Johansson, chefsanalytiker Brilliant.

3 faktorer som ger bästa kundupplevelsen

Kundupplevelsen har fått en allt större betydelse för att få lojala kunder och därmed hög lönsamhet. Och det som påverkar kundnöjdheten allra mest är tre faktorer, visar en studie från Brilliant som baseras på flera oberoende undersökningar.

*
Många inom vård och omsorg upplever sitt arbete som meningsfullt. Foto: Stock Adobe.

1 av 10 saknar mening i jobbet

En av tio av landets anställda upplever inte sitt arbete som meningsfullt, visar den senaste statistiken från Jobbhälsoindex. Men skillnaderna mellan olika branscher är stort.

*
Iso 19011:2018 kan användas vid både interna och externa revisioner. Foto: Stock Adobe.

Nytt verktyg ska ge ännu bättre revisioner

Alla som arbetar med revisioner av ledningssystem har nu fått ett förbättrat verktyg i form av en ny utgåva av vägledningen för revision av ledningssystem Iso 19011:2018. Den nya utgåvan innehåller flera nyheter som gör revisionerna ännu mer meningsfulla.

*
Jönköping University. Foto: Patrik Svedberg.

Jönköping University har fått EUs kvalitetsstämpel

Jönköping University har som andra lärosäte i landet fått kvalitetsstämpeln ”HR Excellence in Research” av EU-kommissionen. Certifieringen är ett bevis för att lärosätet håller god standard som arbetsgivare för både nationella och internationella forskare och lärare.

*Digitaliseringschefen på Lantmäteriet Mats Snäll.
Digitaliseringen har ökat både kvaliteten, säkerheten och tillgängligheten, säger Mats Snäll, Lantmäteriet.

Lantmäteriets 3 smarta steg till digital strategi

Lantmäteriet är en av våra mest digitaliserade myndigheter. Både robotar och datorspel används. Resultatet är högre kvalitet och nöjdare kunder.

*
En majoritet har högt förtroende för forskning och forskare. Foto: Stock Adobe.

8 av 10 har högt förtroende för forskning och forskare

Fler än åtta av tio svenskar har ganska eller mycket stort förtroende för forskning och forskare. Nästan lika många tycker också att vetenskapen gjort livet bättre för vanliga människor, framgår av årets VA-barometer från föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Jakob Bundgaard, PwC. Foto: Kristin Lidell.

Bristande kunskap hotar it-säkerheten

Allt fler privatpersoner och företag utsätts för så kallade cyberbrott. För ett företag är den svagaste punkten ofta de medarbetare som inte fått rätt kunskap om it-säkerhet, enligt en global undersökning från PwC.

Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

Björn Öckert, forskare IFAU.

Social kompetens lönar sig bättre än intelligens

Social kompetens är mer efterfrågat på arbetsmarknaden än intelligens. En färsk rapport från IFAU, Institutet För Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk utvärdering, visar att män med god social förmåga får allt bättre betalt.