nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Leo Olsson

Mejla mig gärna tips på:

E-post: leo.o@kvalitetsmagasinet.se

Anna Felländer, digitaliseringsekonom.

”Få kommer undan digitaliseringen”

Digitaliseringen är den mest omvälvande samhällsförändring som skett i modern tid. Den öppnar nya möjligheter, men ställer också förändrade krav. Digitaliseringsekonomen Anna Felländer ger råd om hur företag och organisationer bäst ska förbereda sig.

*
Swish är Sveriges mest rekommenderade varumärke. Foto: Stock Adobe.

Mobil betaltjänst toppar rankinglista

Den mobila betaltjänsten Swish toppar listan över Sveriges mest rekommenderade varumärken, enligt YouGov BrandIndex. Men det företag som ökat allra mest på rankinglistan är en kinesisk smartphonetillverkare.

*
Rikskilogrammet från 1875. Foto: RISE.

Nu är kilogrammet kvalitetssäkrat

Inom forskning, utveckling och produktion ställs allt högre krav på mätnoggrannhet. Nu har måttstorheten kilogram kvalitetssäkrats för all framtid. Allmänna konferensen för mått och vikt i Paris har antagit en ny definition som grundar sig på en så kallad naturkonstant istället för en fysisk normal.

*
Ledarskapet har stor betydelse för forskningsprestationen. Foto: Stock Adobe.

Bra arbetsmiljö ger ännu bättre forskning

Den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse för kvaliteten på forskningen. Ju bättre forskarna trivs på jobbet, desto bättre forskningsprestationer, visar en ny studie från Karolinska Institutet.

*
Privatkunder med fordonsförsäkring är särskilt nöjda. Foto: Stock Adobe.

Nöjda miner bland försäkringskunderna

De svenska försäkringskunderna blir allt nöjdare med sina försäkringsbolag, framgår av en ny kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Särskilt nöjda är privatkunder med fordonsförsäkring där bolagen generellt får höga betyg.

Cecilia Eckervig och Tove Madsen.

Så kan värderingarna gå från ord till handling

Många företag och organisationer har klart uttalade värderingar som vägledning för hur man ska jobba. Men vad betyder de egentligen? Och går det med enkla medel förändra kulturen genom att levandegöra värderingarna? Det var utgångspunkten för Cecilia Eckervigs och Tove Madsens examensarbete som belönades med SFKs pris på World Quality Day.

*
Foto: Stock Adobe.

Nytt webbverktyg ger bättre arbetsklimat

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram ett webbverktyg för att undersöka risker för och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I verktyget finns bland annat en checklista som på ett enkelt sätt beskriver vad man ska göra och vilka rutiner som ska finnas på plats för att skapa en bra arbetsmiljö.

*Det finns en övertro på ledarskapet som samordningsform.Ledaren är ingen hjälte
Ledarskapet har inte alltid så stor betydelse som många tror.

Många har en orealistisk bild av ledarskapet

Ledarskap är ett begrepp som används frekvent – men vad betyder det egentligen? Enligt forskare vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet finns en övertro på ledarskap som samordningsform och ett behov av mer reflexivitet kring begreppet. Här är fem olika ledarroller från pastorn till pedagogen som kan användas beroende på hur ledarskapet ska utövas.


*
Energibranschen bedriver ett aktivt miljöarbete. Foto: Stock Adobe.

Företagen växlar upp sitt hållbarhetsarbete

Nu ökar återigen företagens intresse för hållbarhetsfrågorna. Mer än hälften av de små och medelstora företagen arbetar aktivt med hållbarhet på något sätt, visar en undersökning som gjorts av Tillväxtverket.

*
Anställda inom till exempel idrottsrörelsen trivs bra med jobbet. Foto: Stock Adobe.

Anställda i ideella sektorn trivs bra på jobbet

Anställda inom ideella sektorn trivs överlag bra med jobbet. En studie som gjorts av bland andra Mats Jutterström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan och Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, SCORE, lyfter fram flera speciella faktorer som gör att medarbetarna känner stor arbetsglädje.

*
Foto: Stock Adobe.

Växande oro för spridning av personliga nätdata

Konsumenterna blir allt mer oroliga för hur näthandelsföretagen använder deras personliga data. Två av tre konsumenter tror till exempel att företag på internet delar kunduppgifterna med en tredje part, framgår av rapporten Global Mobile Consumer Survey, The Nordic Cut från Deloitte.