Automatiseringen kan påverka din lön – uppåt eller nedåt

Digitalisering Det inte säkert att automatiseringen alltid är till gagn för arbetstagarna. De förmågor som tidigare värderades högt i ett yrke som automatiseras kan minska i värde, framgår av en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Automatiseringen kan påverka din lön – uppåt eller nedåt
Automatiseringen kan påverka lönen. Foto: Stock Adobe.

När ett yrke automatiseras tar maskiner över arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor. Det leder till att arbetstagare lämnar yrket och börjar arbeta i andra yrken där deras kompetens efterfrågas. Med sig tar de sina förmågor i form av både kognitiva och sociala färdigheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den här omflyttningen gör att mixen av förmågor hos dem som jobbar i olika yrken förändras, vilket i sin tur påverkar vad arbetsgivarna är villiga att betala för förmågorna och därmed lönen.

Modell förklarar mekanismen

I en färsk rapport från IFAU som är skriven av Sofia Hernnäs vid nationalekonomiska institutionen och Institutet för bostadsforskning vid Uppsala universitet, presenteras en modell som förklarar mekanismen bakom personalomflyttningen och klarlägger vilka förmågor de som byter yrke har. Modellen kan användas för att undersöka om automatisering kan förklara en del av löneskillnaderna mellan olika yrken och hur sammansättningen av förmågor i olika yrken förändrats.

– Ekonomiska teorier om hur automatisering påverkar arbetskraften har tidigare inte tagit tillräcklig hänsyn till att arbetstagare har flera olika förmågor. Det gör jag i min modell. Det gör det lättare att förstå hur det kan komma sig att förmågor betalar sig olika mycket i olika yrken och att automatisering kan påverka vilken avkastning du får på dina förmågor, kommenterar Sofia Hernnäs.

Generalister och specialister

I rapporten, som är en del av ett avhandlingsarbete vid Uppsala universitet, skiljer hon på generalister och specialister. Det är generalisterna, som har förmågor inom flera olika områden, som är mer benägna att byta yrke vid automatisering. Specialisterna, som har höga förmågor inom vissa specifika områden, stannar kvar i yrket i högre utsträckning.

Enligt Sofia Hernnäs är det en fullt naturlig konsekvens av automatiseringen.

– Generalisterna är ungefär lika duktiga på flera olika yrken, och de är därför rörligare än specialisterna. De senare är mer bundna till de yrken där deras specialiteter värderas högt, säger hon.

Förändrade löner

Men omflyttningen leder också till förändrade löner. När generalisterna byter jobb tjänar de mer än vad de specialister som stannar kvar i de automatiserade yrkena gör. Den förmåga som tidigare värderades högt i ett yrke som automatiseras minskar i värde, medan den förmåga som värderas högt i det icke-automatiserade yrket istället ökar i värde.

Därmed inte sagt att det går bättre på arbetsmarknaden för generalisterna i allmänhet, menar Sofia Hernnäs.

– De som tjänar allra mest på automatisering är till exempel de specialister som är specialiserade i yrken som inte automatiseras, sammanfattar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.