Avatar hjälper i utbildning om samtal med barn

Kompetensutveckling Det svenska företaget Avbit Labs har utvecklat en avatar, ett datoranimerat barn, för att träna till exempel socialsekreterare och poliser i känsliga samtal med barn. Nu har företaget fått stöd från Vinnova för att utveckla funktionen ytterligare.

Avatar hjälper i utbildning om samtal med barn
Avbit

Det finns idag ett stort behov av kunskap kring intervjuer med barn som utsatts för traumatiska händelser. För att öka kompetensen kring detta har Pär Stihl, polis och polislärare vid Linnéuniversitetet, tillsammans med Linnaeus Venture startat bolaget Avbit Labs. Där har de utvecklat ett utbildningsprogram med en avatar som är ett riktigt barn som deltagarna får intervjua.

– Tidigare har vi använt rollspel men det är inte realistiskt, jag kan inte spela barn när jag är 54 år, säger Pär Stihl.

Rösten omvandlas

Programmet fungerar så att den som tränar samtal sitter framför bilden med avataren. Pär Stihl sitter i ett annat rum och säger barnets svar. Hans röst omvandlas till att låta som ett barn och det är det den som tränar hör och ser framför sig.

– Det gör att man får upplevelsen av att det är ett riktigt barn, och då kan man utveckla förmågan att hantera den här situationen, säger Pär Stihl.

Samtidigt kan fler personer lära sig av att titta på samtalet med avataren.

Används av Migrationsverket

I dag finns bara en avatar, en pojke, men det bidrag på 300 000 kronor som Avbit Labs nu fått av Vinnova, gör att man dels kan utveckla en del av tekniken, dels kan lägga till också en avatar som är flicka och andra avatarer med olika nationaliteter.

Det senare är viktigt eftersom Migrationsverket redan håller på att implementera detta i sin utredning och handläggning av asylärenden för barn.

De yrkesgrupper som kan ha nytta av färdigheten att samtala med barn som utsatts för våld eller andra svåra upplevelser är till exempel socialsekreterare, poliser, lärare, fritidspedagoger, kuratorer och skolsköterskor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.